Охарактеризуйте четвертий етап унормування українського правопису? У чому його особливість

574


Четвертий етап унормування українського правопи­су відбувався й відбувається із залученням державних чинників. Після здобуття Україною незалежності Центральна Рада 17 січня 1918 р. видала «Головні правила українського право­пису», які, проте, не охоплювали багатьох правописних явищ української мови. Тому в травні 1919 р. Українська академія наук схвалила «Найголовніші правила українського правопи­су», які було видано 1921 р. Ці правила стали основою для скла­дання всіх наступних правописів. Після цього правопис (кож­ного разу з певними змінами та виправленнями) видавався в 1928 (так званий скрипниківський), 1933, 1946, 1960 і 1990 pp. Останнє видання українського правопису зі змінами було здійснене 1993 р. Тепер іде робота над його новою редакцією.

Єдині правила правопису однаково обов'язкові для всіх видів друкованої продукції'. Дотримання їх полегшує спілку­вання і водночас є свідченням загальної культури тієї чи іншої публікації.
  • 15.07.2021 в 12:19
Тільки користувачи можуть відповідати.