провіміняти чилівник двісті сорок три

1381


Н.в. двісті сорок три
Р.в. двохсот сорока трьох
Д.в. двомстам сорока трьом
З.в. двісті сорок три (трьох)
О.в. двомастами сорока трьома
М.в. двохстах сорока трьох
Тільки користувачи можуть відповідати.