Розрізнення фонем а та о

6741 Фонетика і Письмо
Голосні а та о вимовляються завжди чітко, не змішуючись: коротко, колосок, монтаж, часточка. Лише в кількох словах після г, к, х перед складом з а на місці давнього о вимовляєть­ся і пишеться а: гарячий, гарячка, гаразд, качан, калач, кажан, хазяїн, халява; а також: багатий, багато, багатир (багач). Але вимовляється і пишеться о: борсук, комиш, комірка, кропива, крохмаль, монастир, отаман, поганий, погон, пором, слов 'яни, солдат; а також: богатир (силач), козак.

У деяких дієслівних коренях о перед наступним складом із суфіксом -а- або -ува- чергується з а: гонити — ганяти, клони­тися — кланятися, котити — качати, кроїти — краяти, ломи­ти — ламати, виламувати (і виломлювати), допомогти — до­помагати, скочити — скакати, перескакувати; схопити — хапа­ти; а також: проводити — провадити, проводжати — запро­ваджувати.

Дехто чергування о з а ставить у залежність від місця наголосу. Насправді ж ці звукові зміни від місця наголосу не залежать — наголошеним при цьому може бути будь-який голосний (не обов'язково голосний а в наступному складі): гарячкувати, гарячковий, качани, калачі, кажани, виламаний, кла­
нятися, краяти, перескакувати.
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

букви, фонетика, голосні, письмо, мова

Схожі матеріали