Випадання приголосних

18004 Фонетика і Письмо
Іноді при творенні або змінюванні слів виникає важ­кий для вимови збіг приголосних: підряд ідуть приголосні близького або подібного творення. Тоді, як правило, один з них випадає. Однак на письмі ця зміна позначається не завжди.

У вимові й на письмі в групах зубних приголосних стя і стл («стіна» і «стіл») середній т випадає: перстень — персня, область — обласний, якість — якісний, кількість — кількісний, росте — рослина, мастити — масло, щастя —щасливий.

Але т зберігається:        

а) у вимові й написанні слів кістлявий, пестливий, хвас­тливий, зап 'ястний, хворостняк (без звука т спотворилося б значення цих слів

б) у прикметниках, утворених від іншомовних слів на ст:
контраст — контрастний, баласт — баластний, компост — компостний, форпост — форпостний;

в)  у числівниках шістнадцять, шістдесят, шістсот, у яких пишеться т, хоч і не вимовляється. 

У вимові й на письмі в групах приголосних скн, зкн і шчк середні к і ч випадають: тиск — тиснути, блиск — блиснути, брязк — брязнути, бризки — бризнути, горщок — горшка, дощок — дошка, зморщок — зморшка. Але к вимов­ляється і пишеться в словах випускний, пропускний, рискну­ти, вискнути (від виск), тоскно, скніти, скнара, брезкнути, пискнути (і писнути).

Також випадають приголосні у вимові й на письмі в таких словах:

тижня, тижневий — від тиждень;

проїзний, виїзний, заїзний, під'їзний, переїзний, наїзник і под. — із коренем -їзд-, а також у словах празник, празни-ковий, празникувати і под.;

серце — при формі сердець; скатерка - від скатерть

ЧЄНЦЯ — РОДОВИЙ ВІДМІНОК ВІД Чернець.

У вимові звук т випадає, але на письмі позначається:

а) у групах приголосних стськ, нтськ, нтств (в іменниках та прикметниках, утворених від іншомовних слів на -ст, -нт): турист — туристський [турис'кий], центрист — центристський, модерніст —модерністський, реформіст — реформістський, студент — студентський [студен'с'кий], гігант — гігантський, кореспондент — кореспондентський, агент — агентство, дилетант — дилетантство; але: місто — міський;

б) у групах приголосних стц, стч: невістка — невістці [неив'іс'ц'і]— невістчин [неив'ішчин], артистка — артистці, пустка — у пустці, хустка — у хустці.

У кількох словах у звукосполученнях дн, дл випав звук д: холод — холонути, погляд — поглянути, кидати — кинути, ве­дуть — вели, гудуть — гули
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

приголосні, букви, фонетика, письмо, мова

Схожі матеріали