Особливості написання не з різними формами дієслова

68401 Морфологія і Правопис

3 усіма формами дієслова (крім дієприкметника) не майже завжди пишеться окремо: не зупинити, не зупинив, не зупинять, не зупини, не зупинено, не зупинивши; не бачити, не бачили, не бачимо, не бачитиму, не бачив би, не бачено, не бачачи.

Разом не пишеться в дев'яти дієсловах, які без не не вжива­ються: неволити, ненавидіти, непокоїти, непритомніти, нехту­вати, незчутися, нетерпеливитися, нездужатися, нетямитися.

Разом і окремо не пишеться залежно від значення в таких дієсловах: нездужати «хворіти» і не здужати «не могти, не по­долати», неславити «ганьбити» і не славити «не прославляти», нестямитися «втратити самовладання» і не стямитися «не по­вернутися до тями», непокоїтися «турбуватися» і не покоїтися «не лежати».

У префіксі недо-, якщо він вказує на неповноту, половин­частість дії, не пишеться разом: недобачати «погано бачити», недочути «погано почути», недосипати «мало спати», недоїда- . ти «голодувати», недооцінювати «знижувати оцінку», недолюб­лювати «відчувати неприязнь», недовиконувати «виконувати неповністю». Від цих дієслів треба відрізняти дієслова з пре­фіксом до-, перед якими вжито заперечну частку не: не доче­катися, не доторкатися, не достукатися, не дорахувати.

З дієприкметниками не може писатися і окремо, і разом.     Якщо при дієприкметнику є слово, яке пояснює його, то не обов'язково пишеться окремо: не знаний (д є?) тут, не чува­ний (доки?) досі, не пізнаний (коли?) ще, не полоханий (к и м?) ніким.

Якщо при дієприкметнику немає пояснювального слова, то не можна писати і разом, і окремо, як із прикметником: поле незасіяне (є незасіяне) і поле не засіяне (не є засіяне), робота незакінчена (є незакінчена) і робота не закінчена {не є закінчена).

Слід розрізняти заперечне слово немає (у нього немає часу), яке можна замінити формою нема і в якому не пишеться разом, та дієслово не має (він не має часу), яке не замінюється формою нема і з яким не пишеться окремо.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, Морфема, словотвір, слово, дієприслівник, дієслово, правопис

Схожі матеріали