Особливості вживання деяких прийменників

29825 Морфологія і Правопис

Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.

Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.

Із місцевим відмінком прийменник по переважно виражає:

а) місце або час дії: пливти по Дніпру, їхати по дорозі (кра-ще: дорогою), ходити по лікарях, не спати по ночах (краще: ночами), заняття по середах (краще: в середи);

б) відношення до іншого предмета: різьба по дереву, нам по управлінню, черговий по школі, брат по духу;

в) спосіб дії: чинити по правді, обслуговувати по черзі, чи\ тати по складах.

Часом прийменник по вживають недоречно, наприклад: «Я] прийшов по справі» — треба: Я прийшов у справі; «відправити по пошті» — треба: відправити поштою; «по закону» — треба: згідно з законом, відповідно до закону, за законом, «по імені» — треба: на ім 'я; «по хворобі» — треба: через хворобу; «заходи по поліпшенню» — треба: заходи щодо поліпшення; «комісія по складанню» — треба: комісія для складання; «по поводу чого» — треба: з приводу чого.

Іноді прийменник по неправильно вживають із давальним відмінком: «зв'язати по рукам і ногам», «видно по очам» — треба тільки з місцевим відмінком: зв 'язати по руках і ногах, видно по очах і т. д.

Прийменник з (із, зі, зо) передає дуже широке коло зна­чень. Наведемо лише деякі з них.

З родовим відмінком він, крім іншого, вказує:

а) на підставу якоїсь дії чи стану: з моєї вини, з власної волі, з дозволу, з примусу;

б) на ознаку за галуззю: посібник з менеджменту, фахівець з біології, змагання з бігу.

Із знахідним відмінком — виражає приблизну кількість чогось: осіб з двадцять, днів з десять, кілограмів зо три.

Прийменник за, крім багатьох інших, має такі значення.

З родовим відмінком він може вказувати на час або умову: за життя, за часів Богдана Хмельницького, за всякої погоди, за такої умови.

Із знахідним відмінком прийменник за вказує, крім іншо­го, на призначення особи чи речі: бути за начальника, правити за молоток.

Іноді цей прийменник помилково вживають із знахідним відмінком після дієслів думати, говорити, турбуватися і по­дібних: «думати за навчання», «говорити за справи». Треба тільки: думати про навчання, говорити про справи, турбувати­ся про людей, піклуватися про батьків.

З орудним відмінком прийменник за, попри інше:

а)  вказує на те, згідно з чим відбувається дія: за вашою згодою, за власним вибором, за всіма правилами, за моїми
відомостями, за останньою модою, за прикладом, працювати за спеціальністю;

б) позначає напрямок руху: за течією, за вітром. Прийменник на із знахідним відмінком може означати:

а) час дії: на кінець року, на ранок, на цю пору, стільки грошей на місяць;

б) мету, призначення чогось: на знак дружби, йому на втіху, одяг на свято, на честь, на захист, на пам ять, на адресу;

в) те, згідно з чим відбувається дія: на запрошення, на вимогу, на замовлення, на заклик, на мою думку.

Прийменник на із знахідним відмінком вживається також після слів перетворюватися, хворіти, хворий, багатий: вода пе­ретворюється на пару, хворіти (хворий) на грип, багатий на корисні копалини.

Часом неправильно кажуть: «розмовляти на українській мові». Треба тільки: розмовляти, писати, читати українською мовою.

Прийменник через із знахідним відмінком, крім іншого, вказує на причину: через необережність, через непорозуміння, через брак часу (або: за браком часу).

Іноді помилково кажуть: «відпустка по хворобі», «аварія із-за халатності». Треба тільки: відпустка через хворобу, аварія через недбальство.

Прийменник до з родовим відмінком може вказувати:

а) на напрямок руху: іти до школи, поїхати до Львов вступати до інституту,

б)  на предмет зацікавлення: ласий до меду, швидкий до боти, беручкий до науки, привітатися до знайомого.

їноді сплутують значення прийменників біля та близько

Прийменник біля з родовим відмінком позначає місце:
Дніпра, біля будинків, біля станції метро. На місце можуть вказувати ще прийменники близько та коло: близько Києва, коло хати.     

Але для позначення приблизної кількості  вживаються тіль­ки прийменники близько та коло: близько (коло) десятої години, близько (коло) тридцяти днів, близько одного кілометра. А Вислови на зразок «біля п'ятої години», «біля двох кілограмів»  не відповідають літературній нормі.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

прийменник, морфологія, Морфема, словотвір, слово, правопиc

Схожі матеріали