Прийменник

30317 Морфологія і Правопис

Прийменник — службова частина мови, яка разом із відмінковими закінченнями іменників (або займенни­ків) слугує для вираження підрядних зв'язків між сло­вами в реченні.

Наприклад, у реченні Там тополі у полі на волі (захід сонце за обрій поніс) з буйним вітром свавольним і диким струнко рвуться кудись в далечінь (П. Тичина) без слів у, на, за, з, в обійтися не можна: вони хоч і не мають самостійного значен­ня, проте вказують на зв'язки між явищами дійсності.

В українській мові використовується близько сотні прийменників.

За походженням усі прийменники поділяються на такі групи:

а) первинні: без, в, від, для, до, з, за, на, над, під, по, при, про, ради, через',

б) вторинні (утворені від первинних): попід, понад, побіля, поміж, попри, поза, задля, заради, з-під, з-понад, з-про­
між, щодо',

в) відприслівникові: близько, внаслідок, всупереч, вслід, довкола, замість, кругом, насеред, навкруги, навпроти, на­
передодні, навколо, назустріч, осторонь, обабіч, поперек, позад, після, поруч, поряд, упродовж, відповідно до, за­
лежно від, згідно з тощо;

г) відіменникові: край, кінець, коло, перед, протягом, шляхом, за допомогою, під час, у напрямі до, на шляху до, у
зв 'язку з, в силу, в результаті, внаслідок;

г) віддієслівні: завдяки, виключаючи, незважаючи на.

Прийменники поєднуються з іменниками (або займенни­ками) у непрямих відмінках. Причому вони можуть вживати­ся або лише з одним відмінком, або з двома та більше.

Наприклад, тільки з родовим відмінком поєднуються прийменники без, біля, близько, від, для, до, під, з-за, з-під, коло, проти, серед; тільки із знахідним — про, через, крізь. Прийменники над, під, перед, поза сполучаються із знахідним
і орудним відмінками; прийменники з, за, між — із родовим, знахідним і орудним відмінками; в (у) — із родовим, знахідним і місцевим відмінками тощо.

Прийменники стоять перед іменниками і можуть відділя­тися від них означеннями: до хати — до рідної хати, до своєї хати. Лише кілька прийменників можуть стояти й після імен­ника: порядку ради, підступам наперекір, йому навздогін.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

прийменник, морфологія, Морфема, словотвір, слово, правопиc

Схожі матеріали