Прислівники, похідні від числівників

15431 Морфологія і Правопис

Відчислівникових прислівників в українській мові не­багато.

Два з них двічі і тричі утворені без префіксів за допомогою суфікса -чі. Похідні від них — подвічі, потричі, удвічі, утричі.

Інші прислівники виникли внаслідок злиття прийменни­ків із відмінковими формами числівників, а саме:

а) прийменників в (у), на, по із збірними числівниками в знахідному відмінку: удвоє, утроє, учетверо, надвоє, на­
троє, начетверо, по двоє, по троє;

б) прийменників в (у), по, за з числівниками середнього роду в знахідному відмінку: вперше, вдруге, по-перше,
по-друге, водно, заодно;

в) прийменника в (у) з кількісними числівниками в місцевому відмінку: удвох, утрьох, учотирьох.

Прислівники, утворені поєднанням прийменника з числів­ником, пишуться разом: вперше, вп яте, водно, вдвоє, вчетверо, заодно, натроє, навосьмеро, утрьох, увісьмох, удвічі, потричі.

Виняток з-поміж цих прислівників становлять ті, які по­чинаються на по. Вони пишуться а) разом: поодинці, подвічі, потричі; 

б) через дефіс: по-перше, по-друге і т. д.;

в) окремо: по одному, по двоє, по троє тощо.

Прислівники, утворені від числівників, треба відрізняти від поєднання прийменника з числівником: подались удвох і у двох вікнах, розділив начетверо і на четверо хлопців.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, дієслово, Морфема, словотвір, прислівник, слово, правопиc

Схожі матеріали