Відмінювання займенників

42358 Морфологія і Правопис
Займенники наш, ваш, всякий, інший, сам, самий, такий, який, котрий відмінюються, як прикметники твердої групи, їхній — як прикметники м'якої групи: наш, нашого, нашому, нашим; наша, нашої, нашій, нашою; наші, наших, нашим, наши­ми; їхній, їхнього, їхньому і т. д.

Займенники скільки і стільки відмінюються, як числівник два: скільки, скількох, скільком, скількома; стільки, стількох, стільком, стількома.

Інші займенники за особливостями відмінювання поділя­ються на три групи:

1) я, ти, ми, ви, себе;

2) він, вона, воно, вони;

3) мій, твій, свій, чий, той, цей, весь, хто, що.

Особові займенники я, ти, ми, ви і зворотний себе відмінюються так:

 я                      ти                     —          ми        ви

мене                тебе                себе         нас       вас

мені                  тобі                собі          нам      вам

мене                 тебе               себе          нас      вас

мною               тобою            собою      нами   вами

 мені                   тобі               собі         нас        вас

Особливістю відмінювання особових займенників він, вона, воно, вони є поява в них після прийменників та в орудному відмінку початкового н;

він, воно                             вона                            вони

його, до нього                    її, до неї                      їх, до них

йому                                    їй                                їм

його, про нього                  її, про неї                   їх, про них

ним                                       нею                          ними

 ньому / нім                           ній                           них

У відмінюванні займенників мій, твій, свій, чий, той, цей, весь найбільше розбіжностей є в чоловічому роді, менше — у жіночому та в множині:

                                      Чоловічий  рід

 мій                    чий                               той                  цей                     весь

мого                 чийого                           того                цього                  всього

моєму              чийому\чиєму               тому                цьому                     всьому

                                  Як Н. або Р.

моїм                   чиїм                             тим                 цим\цьому          всім

 моєму /моїм      чиїм                         тому\тім            цім                              всім

                                           Жіночий рід

моя           чия             та                      ця           вся

моєї          чиєї            тієї / тої             цієї         всієї

моїй         чиїй            тій                     цій         всій

мою         чию            ту                      цю         всю

моєю      чиєю           тією / тою         цією      всією

моїй        чиїй             тій                     цій         всій

 

                                      Множина

мої                чиї                ті           ці          всі

моїх              чиїх              тих        цих      всіх

моїм             чиїм             тим        цим     всім

                               Як у Н. або Р.

моїми          чиїми           тими      цими   всіма

моїх             чиїх              тих         цих      всіх


Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, Морфема, словотвір, слово, займенник, правопис

Схожі матеріали