Приростки — прийменники

2336 ПРАВОПИС НЕВІДМІНЮВАНОЇ ЧАСТИНИ СЛОВА

Щодо правопису й уживання приростків та прийменників, то треба додержуватися таких правил:

 Прийменники 1. Прийменники ніколи не міняються на письмі перед глухими приголосними дальшого слова: з по́ля, з ха́ти, із тобо́ю, без потре́би і т. ін. (як і з до́му...).

 з- — с- 2. Приросток з-  перед глухими приголосними к, п, т, х змінюється на с- (іс-): сказа́ти, спита́ти (іспита́ти), стули́ти, схил, схо́дити і т. ін.: перед усіма іншими приголосними приросток з- (із-) не змінюється: зба́вити, зве́сти́, зжа́литися, зчарува́ти, зціди́ти, зшива́ти, зсади́ти, зщу́литись, зформува́ти і т. ін.

 РОЗ-, БЕЗ- та інші 3. Приростки роз-, без-, від-, над-, об- і всі інші перед глухими приголосними ніколи не змінюють з на с, д на т і т. ін..: безко́стий, безпу́тній, безтала́нний, безха́тній, безча́сний, безща́сний, розки́дати, розкі́шний, розпу́ста, розтягти́, розхо́дитись, розчи́стити, розшматува́ти, ві́дти, ві́дси, ві́дки, відтіля́, відсіля́, підтина́ти, обпа́трати і т. ін.

 

Примітка. У літературній мові вживається прийменник-приросток від і од, але від переважно.

 

Складені прийменники 4. Складені прийменники, коли в початку їх не з- (із-), пишуться вкупі: поза, поміж, понад, посеред, задля, заради і т. ін., але із-за, з-поміж, з-посеред і т. ін.

 ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ- 5. Не слід плутати приростків пре- й при-: пре- вживається тільки на означення високого ступеня і то не тільки в прикметниках, а й в іменниках: прега́рний, прехоро́ший, пречу́до і т. ін. (але: приста́ркуватий, приду́ркуватий, при́горок і т. ін.).

 Приросток прі-  уживається в словах: прі́рва, прі́звище, і його не слід плутати з при-: приє́мний, сприя́ти, при́язнь і т. ін.

 Апостроф після приростків 6. Після приростків, що кінчаються на приголосний, перед йотованими голосними я, ю, є, ї ставимо апостроф: з’яви́тися, об’єдна́ти, від’ї́хати і т. ін., але: зокре́ма, зосі́бна, розора́ти, зеконо́мити, зукрагнізува́ти і т. ін.

 

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Клясичний правопис, частини мови, Прийменники, приростки

Схожі матеріали