Дробові числівники

29624 ЗАКІНЧЕННЯ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

Дробові числівники вживаються так:

 1. Коли чисе́льник 1, а знаменник будь-який числівник, то чисельник буде одна́, а знаменник відповідний рядовий числівник жіночого роду однини: 1/2 — одна́ дру́га, 1/3 — одна́ тре́тя, 1/4 — одна́ четве́рта і т. ін. Відмінюються вони як звичайні рядові числівники: діли́ти на одну́ двадця́ту...

 Полови́на (1/2), трети́на (1/3) четверти́на (або чве́ртка) відмінюються як звичайні іменники.

 Коли чисельник 2, 3, 4, 5 і т. д., а знаменник 2, 3, 4, 5 і т. д., то чисельник буде дві, три, чоти́ри, п’ять і т. д., а знаменник дру́гих, тре́тіх, четве́ртих, п’я́тих і т. д.: 5/2 — п’ять дру́гих, 2/3 — дві тре́тіх, 3/4 — три четве́ртих, 4/3 — чоти́ри тре́тіх, 3/5 — три п’я́тих, 2/7 — дві сьо́мих, 9/10 — де́в’ять деся́тих і т. ін.

 Числівники півтора (карбо́ванця, відра́), півтори (ква́рти), півтретя (2½), півчверта (3½), півп’ята (4½), півшоста (5½), півсьома (6½), піввосьма (7½), півдев’ята (8½)... півтораста (150), півтретяста (250), півчвертаста (350)... не відмінюються*).

 

Примітка. Щодо сполучення  іменників та прикметників із числівниками два, дві, оби́два, оби́дві, три, чоти́ри, то див..

 Про правопис прислівникових числівників, як попе́рше, подру́ге..., упе́рше, удру́ге, вде́сятеро..., див.

 Про правопис числівників у складених словах див.

 

*) З іменниками пів пишеться разом, коли ввіходить у суцільне слово: пі́вдень, півпа́рубок, піва́ркуш, півква́рта, півполу́кіпок, пі́врік і т. ін. (тобто коли можливі форми пі́вднем, півпа́рубкові і т. ін.); в інших випадках пишеться окремо: пів Ха́ркова, пів до́повіді.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Клясичний правопис, відмінки, ЧИСЛІВНИК

Схожі матеріали