НАЗОВНИЙ ВІДМІНОК однина

3055 ЗАКІНЧЕННЯ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

Тверді іменники чоловіч. роду  1. До твердих іменників чоловічого роду належать іменники на -г, -к, -х, -ґ..., тобто такі, як плуг, робітни́к, ґляґ, степ, го́луб, громадя́нин, літо́пис, коц (Перетц, пала́ц, принц... з чужих мов), будз, міня́йло й інші, а також на : двір, дар, жар, пир, вир, шнур, мир, мур, яр, ху́тір, папі́р, узва́р, нава́р, уда́р, това́р, тхір, ко́мір, ма́йстер, тяга́р, тяжа́р, мо́ча́р, кома́р, база́р, хаба́р, пожа́р, шар, інжи́р, куши́р, ка́чур, кушні́р, жовнір, ну́мер, бузуві́р, щур, те́нор, комуна́р, коміса́р, каси́р, акто́р, команди́р, інспе́ктор, дире́ктор, профе́ссор, тротуа́р, семіна́р, тракти́р, ма́дяр, кав’я́р, футля́р, та́ляр, фуля́р, монтанья́р, Абеля́р, Кастеля́р, бакаля́р, вахля́р (на -яр звичайно чужі слова). 

 

 Тверді імен. ніяк. р. 2. До твердих іменників ніякого р. належать іменн. на -го, -ко, -хо..., тобто такі, як бла́го, я́блуко, добро́, гніздо́, залі́зо, пле́со, депо́ й ін.

 Тверді імен. жін. р. 3. До твердих іменників жіноч. роду  належать іменн. на -га, -ка, -ха..., тобто такі, як сму́га, шту́ка, заду́ха, дзи́ґа, тюрма́, сту́па, графа́, журба́, грома́да, погро́за, кукуру́дза, кару́ца (-дза, -ца тільки в словах із чужих мов) й ін., а також такі, як гайдама́ка, недба́ха тощо.

 Мішані імен. чол. р. 4. До мішаної групи іменників чоловічого роду належать: а) біля́р, вапня́р, тесля́р, фігля́р, смоля́р, голя́р, вугля́р, маля́р, му́ля́р, повістя́р; газетя́р, бараня́р, повстя́р, воля́р, сідля́р та ін. (звичайно назви професій на -яр). Пор. 7.

 

 Примітка. Іменники на -яр цієї групи з наголосом не на закінченні звичайно мають -ові, -ом (а не -еві, -ем): сто́лярові, му́ляром і т. ін.

 

б) усі на -ж, -ч, -ш, -щ, -дж: сто́рож, слуха́ч, това́риш…

 Мішані імен. ніяк. р. 5. До мішаної групи іменників ніякого роду  належать усі іменники на -же, -че, -ще: ло́же, ві́че, прі́звище..., а також такі, як діди́ще, баби́ще і т. ін.

 

Примітка. Але до твердої групи належать такі іменники, як леда́що (з леда́щом), Санчо (Санчом).

 

Мішані імен. жін. р. 6. До мішаної групи іменників жіночого родувідносяться всі іменники (також і чоловічого роду) на -жа, -ча, -ша, -ща, -джа: мере́жа, бу́ча, поро́ша, гу́ща, га́нджа, міхоно́ша...

 М’які імен. чол. р. 7. До м’яких іменників чоловічого роду належать іменники на -дь, -зь, -ль..., тобто такі, як ле́бідь, коло́дязь, учи́тель, кре́мінь, кара́сь, зять, їзде́ць, ґудзь, рій, Іва́сьо й ін., а також на (головним чином з наростками -ар, -ир): вівча́р, байка́р, госпо́дар, інвента́р, ві́втар, бляха́р, віспа́р, ли́мар, ворота́р, чобота́р, дима́р, бо́ндар, калама́р, пролета́р, секрета́р, цви́нтар, цар, кобза́р, багати́р, проводи́р, поводи́р, гузи́р, боби́р, упи́р і т. ін..

 

 

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Однина, Клясичний правопис, Іменник, закінчення

Схожі матеріали