Складні числівники та займенники

11337 Правопис основи слова
Складні числівники та займенники

1. Разом пишуться:

а) Складні кількісні числівники: одинадцять, п’ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам).

б) Складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисотий, п’ятнадцятий, п’ятсоттридцятитисячний, шістдесятий, шістдесятип’ятимільйонний; багатотисячний, кількамільйонний.

Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: тисяча п’ятсот, тридцять вісім, тисяча дев’ятсот вісімдесят восьмий.

Примітка 2. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишемо окремо: три з половиною тисячний загін.

2. Через дефіс пишуться:

а) Порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний, 4½-тисячний.

б) Складні займенники з компонентами бозна-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.: будь-котрий, будь-хто, будь-чий, будь-що, будь-який; котрий-будь, хто-будь, чий-будь, що-будь, який-будь; котрий-небудь, хто-небудь, чий-небудь, що-небудь, який-небудь; казна-що, хтозна-який. Але: будь у кого, будь на чому, казна з ким, казна при кому (бо в середині таких слів з’являється прийменник).

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ, ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ, Складні числівники та займенники, Українська, мова, правопис 2007

Схожі матеріали