ІМЕННИК

12609 ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ
Поділ на відміни

За належністю до роду та за відмінковими закінченнями всі іменники поділяються на чотири відміни.

І відміна: іменники переважно жін. й деякі іменники чол. роду, а також спільного роду із закінченнями -а, -я в називному відмінку однини: вага, гиря, машина, партія, праця; воєвода, дядя;, голова, сирота, убивця.

II відміна: а) іменники чол. роду з кінцевим приголосним основи та з закінченням в наз. відмінку (переважно назви осіб): бік, велетень, завод, край, майстер, товариш; батько, Дніпро, Петро; татуньо;

б) іменники середн. роду з закінченнями -о, -е, -я (крім іменників із суфіксами -ат-, -ят-, -ен- при відмінюванні): вікно, місто; море, поле, прізвище; весілля, життя, знання; також іменники із суфіксами згрубілості -ище, -исько, утворювані від іменників усіх родів: вітрище (від вітер), дівчисько (від дівча), свекрушисько (від свекруха).

IIІ відміна: іменники жін. роду з кінцевим приголосним основи: вість, любов, міць, річ, розкіш, сіль, тінь, а також слово мати, в якому при відмінюванні з’являється суфікс -ер-.

IV відміна: іменники середн. роду:

а) з закінченнями -а, -я, що приймають перед більшістю відмінкових закінчень суфікси -ат, -ят: гуся (гусяти), дівча (дівчати), лоша (лошати), теля (теляти);

б) з закінченням -я (із суфіксом -ен- при відмінюванні): ім’я (імені), плем’я (племені).

 Поділ на групи

Іменники І та II відміни поділяються на три групи: тверду, м’яку та мішану.

І відміна
1. Тверда група

До твердої групи належать іменники жін. роду з закінченням (крім тих, основа яких закінчується на шиплячий приголосний): жінка, машина, перемога, сівба, фабрика, а також іменники спільного роду (чол. і жін.) з цим же закінченням: голова, дружина, каліка, недоріка, непосида, сирота, староста та чол. роду (назви осіб): Микита, Микола, Сава тощо.

2. М’яка група

До м’якої групи належать іменники жін. роду з закінченням : буря, друкарня, земля, надія, пісня, робітниця, сім’я; іменники спільного роду з цим же закінченням: суддя, убивця тощо та іменник чол. роду Ілля.

3. Мішана група

До мішаної групи належать іменники жін. роду з закінченням -а та з основою на шиплячий приголосний: вежа, гуща, їжа, каша, круча, межа, площа, тиша, а також іменники спільного роду із закінченням -а та з основою на шиплячий приголосний: лівша, міхоноша; іменник чол. роду вельможа.

II відміна
1. Тверда група
Чоловічий рід

До твердої групи належать іменники чол. роду з кінцевим твердим приголосним основи (крім шиплячих) і з закінченням : дуб, палац, темп, ударник, успіх; батько, Петро; переважна більшість іменників на : вир, вихор, відвар, двір, жир, сир, стовбур, столяр, явір; сюди ж належать іменники звір, комар, снігур, які, проте, в називному відмінку множини мають закінчення м’якої групи: звірі, комарі, снігурі, а також усі іменники іншомовного походження на -ер, -ір, -ор, -ур (-юр) і з постійно наголошеними -ар (-яр), -ир: інженер, майстер, шофер; папір, сувенір; директор, професор, семафор; абажур, гіпюр, каламбур; базар, гектар, комісар, футляр, ювіляр; бригадир, касир, командир, пасажир.

Середній рід

До твердої групи належать іменники середн. роду із закінченням -о: вікно, залізо, коло, місто, село.

2. М’яка група
Чоловічий рід

До м’якої групи належать іменники чол. роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боєць, велетень, звичай, край, учитель, Бенедьо; сюди належить частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені: бондар — бондаря, козир — козиря, лікар — лікаря, писар — писаря, а також іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: буквар — букваря, вівчар — вівчаря, друкар — друкаря, інвентар — інвентарю, календар — календаря, кобзар — кобзаря, пролетар – пролетаря, секретар — секретаря, шахтар — шахтаря; гузир — гузиря, проводир — проводиря, пухир — пухиря та ін.

Середній рід

До м’якої групи належать іменники середн. роду з закінченням та (без суфіксів -ен-, -ят- при відмінюванні й переважно з подовженням кінцевого приголосного основи): горе, місце, море, поле; життя, завдання, збіжжя, здоров’я, змагання, знаряддя, листя, обличчя, пір’я, полум’я, сім’я, тім’я.

3. Мішана група
Чоловічий рід

До мішаної групи належать іменники чол. роду з кінцевим шиплячим приголосним основи: вантаж, дощ, сторож, слухач, ткач, товариш; вітрище, бабище; також іменники на -яр (назви людей за видом їхньої діяльності), у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: вугляр — вугляра, каменяр — каменяра, пісняр — пісняра, скляр — скляра, тесляр — тесляра, школяр — школяра.

Середній рід

До мішаної групи належать іменники середн. роду з закінченням при основі на шиплячий приголосний: ложе, плече, прізвище, явище.

 Зразки відмінювання іменників

Перша відміна
Однина

Тверда група М’яка група
Н. ф а брик- а робітн и ц- я над і - я
Р. ф а брик- и робітн и ц- і над і - ї
Д. ф а бриц- і робітн и ц- і над і - ї
Зн. ф а брик- у робітн и ц- ю над і - ю
Ор. ф а брик- ою робітн и ц- ею над і - єю
М. ...ф а бриц- і ...робітн и ц- і ...над і - ї
Кл. ф а брик- о робітн и ц- е над і - є
Множина

Тверда група М’яка група
Н. ф а брик- и робітн и ц- і над і - ї
Р. ф а брик робітн и ць над і й
Д. ф а брик- а м робітн и ц- ям над і - ям
Зн. ф а брик робітн и ць над і - ї
Ор. ф а брик- ами робітн и ц- ями над і - ями
М. ...ф а брик- ах ...робітн и ц- ях ...над і - ях
Кл. ф а брик- и робітн и ц- і над і - ї

Мішана група

Однина Множина
Н. площ-а площ-і
Р. площ-і площ
Д. площ-і площ-ам
Зн. площ-у площ-і
Ор. площ-ею площ-ами
М. ...площ-і ...площ-ах
Кл. площ-е площ-і
Друга відміна
Тверда група
Однина
Н. робітник сталевар міст-о
Р. робітник-а сталевар-а міст-а
Д. робітник-ові (-у) сталевар-ові (-у) міст-у
Зн. робітник-а сталевар-а міст-о
Ор. робітник-ом сталевар-ом міст-ом
М. ...робітник-ові, -у ...сталевар-ові, -і ...міст-і
Кл. робітник-у, робітнич-е сталевар-е міст-о
Множина
Н. робітник-и сталевар-и міст-а
Р. робітник-ів сталевар-ів міст
Д. робітник-ам сталевар-ам міст-ам
Зн. робітник-ів сталевар-ів міст-а
Ор. робітник-ами сталевар-ами міст-ами
М. ...робітник-ах ...сталевар-ах ...міст-ах
Кл. робітник-и сталевар-и міст-а
М’яка група
Однина
Н. уч и тель секрет а р край м і сц- е
Р. уч и тел секретар- я кр а - ю м і сц- я
Д. уч и тел -еві (-ю) секретар- е ві (- ю ) кр а - єві (-ю) м і сц- ю
Зн. уч и тел секретар- я край м і сц- е
Ор. уч и тел -ем секретар- е м кр а - єм м і сц- ем
М. ...уч и тел -еві, -і, -ю ...секретар- е ві, - і , - ю ...кр а - ї , ...кра- ю ...м і сц- і
Кл. уч и тел секрет а р- ю кр а - ю місц- е
Множина
Н. учител - і секретар- і кра- ї місц - я
Р. учител - і в секретар- і в кра- ї в місць
Д. учител - я м секретар- я м кра- я м місц- я м
Зн. учител - і в секретар- і в кра- ї місц- я
Ор. учител - я ми секретар- я ми кра- я ми місц- я ми
М. ...учител - я х ...секретар- я х ...кра- я х ...місц- я х
Кл. учител - і секретар- і кра- ї місц- я
Однина
Н. товариш школяр прізвищ-е
Р. товариш-а школяр-а прізвищ-а
Д. товариш-еві (-у) школяр-еві (-у) прізвищ-у
Зн. товариш-а школяр-а прізвищ-е
Ор. товариш-ем школяр-ем прізвищ-ем
М. ...товариш-еві, -і, -у ...школяр-еві, -і ...прізвищ-і
Кл. товариш-у школяр-е прізвищ-е
Множина
Н. товариш-і школяр-і прізвищ-а
Р. товариш-ів школяр-ів прізвищ
Д. товариш-ам школяр-ам прізвищ-ам
Зн. товариш-ів школяр-ів прізвищ-а
Ор. товариш-ами школяр-ами прізвищ-ами
М. ...товариш-ах ...школяр-ах ...прізвищ-ах
Кл. товариш-і школяр-і прізвищ-а
Третя відміна
Однина
Н. тінь подорож радість
Р. тін-і подорож-і радост-і
Д. тін-і подорож-і радост-і
Зн. тінь подорож радість
Ор. тінн-ю подорожж-ю радіст-ю
М. ...тін-і ...подорож-і ...радост-і
Кл. тін-е подорож-е радост-е
Множина
Н. тін подорож-і радост-і
Р. тін-ей подорож-ей радост-ей
Д. тін-ям подорож-ам радост-ям
Зн. тін-і подорож-і радост-і
Ор. тін-ями подорож-ами радост-ями
М. ...тін-ях ...подорож-ах ...радост-ях
Кл. тін-і подорож-і радост-і
Четверта відміна
Однина
Н. курч-а ім’-я
Р. курч-ат-и ім-ен-і, ім’-я
Д. курч-ат-і ім-ен-і
Зн. курч-а ім’-я
Ор. курч-ам ім-ен-ем, ім’-ям
М. ...курч-ат-і ...ім-ен-і
Кл. курч-а ім’-я
Множина
Н. курч-ат-а ім-ен-а
Р. курч-ат ім-ен
Д. курч-ат-ам ім-ен-ам
Зн. курч-ат(а) ім-ен-а
Ор. курч-ат-ами ім-ен-ами
М. ...курч-ат-ах ...ім-ен-ах
Кл. курч-ат-а ім-ен-а
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

правопис 2007, Іменник, Українська, мова, ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІ

Схожі матеріали