Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення. 2 клас

2153 Українська мова
Презентація допомагає закріплювати навички правильної вимови слів зі звукосполученням [шч] і написання слів із літерою щ; вчить аналізувати звуковий склад слів, що в написанні мають літеру щ; вчить інтонаційно розмежовувати речення в тексті; формує відчуття гордості за свій народ, свою мову шляхом ознайомлення з усною народної творчістю.
461

Поділ тексту на речення, позначення нею звукосполучення шч, Буква «ща», 2 клас

Близьки матеріали