Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання та переказування уривка з казки «Коза-дереза»

1568 Українська мова
Презентація допомагає вчити знаходити в текстах дієслова, доречно їх використовувати; з'ясовувати роль дієслів у мовленні; удосконалювати навички виразного читання в роботі парами; розвивати діалогічне мовлення учнів; збагачувати активний словник учнів; прищеплювати любов до усної народної творчості свого й інших слов'янських народів.
285

Виразне читання та переказування ур, Спостереження за роллю дієслів у мо

Близьки матеріали