Дискваліфікація і декваліфікація

4982 Розмовляй правильно
У будь-якій мові є великий прошарок слів, що хоч і дуже подібні у звучанні, але значення мають суттєво різні. Неправильне вживання таких слів призводить до плутанини у значеннях, наприклад, дискваліфікація і декваліфікація. Дискваліфікацією називається визнання когось не гідним, або не здатним займати якусь посаду, виконувати певну роботу, крім того, це слово вживається у спортивній термінології для позбавлення права брати участь у змаганнях. Декваліфікація - втрата особою фахових знань, через що вона стає неспроможною виконувати свою роботу чи обов'язки

В любом языке есть большая прослойка слов, хоть и очень похожих по звучанию, но имеющих существенно разные значения. Неправильное употребление таких слов приводит к путанице в значениях, например, "дискваліфікація" и "декваліфікація". "Дискваліфікацією" называется признание кого недостойным, или не способным занимать какую должность, выполнять определенную работу, кроме того, это слово употребляется в спортивной терминологии для лишения права участвовать в соревнованиях. "Декваліфікація" - утрата лицом профессиональных знаний, отчего она становится неспособной выполнять свою работу или обязанности.


українська мова, уроки, відео

Близьки матеріали