Говоримо правильно

13355 Розмовляй правильно
Усі ми чули такі словосполучення: "молода дівчина", "старенький дідусь". Але чи не закралася тут помилка, - хіба буває дівчина літнього віку? Безперечно, ми розуміємо, що дівчина - це молода, неодружена особа. Правильно говорити просто "дівчина", не вдаючись до означення.

Все мы слышали такие словосочетания: "молодая девушка", "старенький дедушка". Но не закралась ли здесь ошибка, - разве бывает девушка преклонного возраста? Бесспорно, мы понимаем, что девушка - это молодое, незамужнее лицо. Правильно говорить просто "девушка", не прибегая к определению.


урок, розмовляй, мова, відео

Близьки матеріали