Вираз і вислів

5048 Розмовляй правильно
Чи синонімічні слова "вираз" і "вислів"? У російській мові обидва слова відтворюються однією лексемою "выражение". У сучасній українській літературній мові ці слова розрізняються за значенням. Вираз - це вияв настрою, почуттів на обличчі. До слова "вислів" можна підібрати синоніми "фраза", "мовний зворот". Коли йдеться про думку, чи міркування, слід вживати слово "вислів".

Или синонимичные слова "вираз" и "вислів"? В русском языке оба слова воспроизводятся одной лексемой "выражение". В современном украинском литературном языке эти слова различаются по значению. "Вираз" - это проявление настроения, чувств на лице. К слову "вислів" можно подобрать синонимы "фраза", "оборот". Когда речь идет о мнении или соображениях, следует употреблять слово "вислів".


урок, мова, відео, Українська, розмовляй правильно

Близьки матеріали