Знаходиться чи перебуває?

7115 Розмовляй правильно
Коли правильно вживати слова "знаходитись" і "перебувати"? На перший погляд ці слова тотожні, проте вони описують різні позамовні ситуації.

Когда правильно употреблять слова "знаходитись" и "перебувати"? На первый взгляд эти слова тождественны, однако они описывают различные внеязыковые ситуации.


Українська, мова, уроки, відео

Близьки матеріали