Цiкавить правила написання коротких прiзвищ з закiнченням на твердий приголосний.

850
Цiкавить правила написання коротких прiзвищ ( Бут)з закiнченням на твердий приголосний.ВiдмIнювання таких прiзвищ


Тільки користувачи можуть відповідати.