Який на голос у слові читанка, писанка, завдання?

393
Наголос у слові читанка писанка завдання і подруга??? Українська мова 5 клас


ЧиТАНКА,

ПиСАНКА,

ЗАВДАаННЯ,

ПоДРУГА,
  • 07.07.2021 в 18:45
Тільки користувачи можуть відповідати.