Кількість фонем в українській мові

2850
Як може бути лише 38 фонем в українській мові, коли в навіть в російській їх кілкість визначається більшою? Ось, наприклад, вже 48: 6 голосних : [ɑ] — а, [ɛ] — е, [i] — і, [u] — у, [ɔ] — о, [ɪ] — и 32 основні приголосні: [m] — м, [n] — н, [nʲ] — нь, [b] — б, [d] — д, [d͡z] — дз, [d͡zʲ] — дзь, [d͡ʒ] — дж, [dʲ] — дь, [ɡ] — ґ, [p] — п, [t] — т, [t͡s] — ц, [t͡sʲ] — ць, [t͡ʃ] — ч, [tʲ] — ть, [k] — к, [w] — в, [j] — й, [ɦ] — г, [z] — з, [zʲ] — зь, [ʒ] — ж, [f] — ф, [s] — с, [sʲ] — сь, [ʃ] — ш, [x] — х, [l] — л, [lʲ] — ль, [rʲ] — рь, [r] — р 10 подвоєних приголосних: [ɲː] — пом'якшена нн, [ɟː] — пом'якшена дд, [cː] — пом'якшена тт, [ʎː] — пом'якшена лл, [t͡sʲː] — пом'якшена цц, [zʲː] — пом'якшена зз, [sʲː] — пом'якшена сс, [t͡ʃʲː] — пом'якшена чч, [ʒʲː] — пом'якшена жж, [ʃʲː] — пом'якшена шш. Ось ще є така інформація: Свого часу відомий мовознавець О.Н.Синявський виділяв в українській мові 12 голосних і 59 приголосних фонем. О.Б.Курило пропонувала вважати самостійними фонемами української мови 12 голосних і 44 приголосні. Куди поділися всі ті фонеми? А ще є таке дослідження http://www.uvm.edu/~cdanfort/csc-reading-group/language-science-2011.pdf, за логікою якого в українській мові не може бути менше фонем, ніж в мовах, молодших за неї


Звідки аж 12 голосних?
Тільки користувачи можуть відповідати.