Розмова між двома або кількома особами-

51
Записати слова за їхнім лексичним значенням.


Тільки користувачи можуть відповідати.