І. Зробити синтаксичний розбір речень

2621
1.Ніна спочатку думала про Якова Македона, що привернув її увагу, та
згодом сильніші спогади витіснили його образ, і перед очима постали і люди
інші, і події, що їх довіку не забути.
2. Майже кожного місяця я приїздила до Києва, але раз у раз траплялося так,
що або Ванда Львівна виїхала до Львова, або я через якісь обставини не
могла її дочекатися.


1 Ніна(підмет) спочатку(обставина) думала(присудок) про Якова Македона(додаток), що привернув( присудок) її(додаток) увагу(додаток), та згодом(обставина) сильніші(означення) спогади(підмет) витіснили(присудок) його(означення) образ(додаток), і перед(обставина) очима(обставина) поставали(присудок) і люди(підмет) інші(означення), і події(додаток), що їх(додаток) довіку(обставина) не забути(присудок)
Тільки користувачи можуть відповідати.