Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
pepper дефіс потрібен в обох прикладах
mackrafter Це синоніми. Можна вживати і поїзд, і потяг.
yatsyk корабельна аварія