Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
frenekona Честю
Орудувати (чим?) честю
margaritahaiduk Так і сказати
margaritahaiduk Кецко тому що прізвища на -о не змінюються