Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
matviyok Чи відмінюється моє прізвище МАТВІЙОК? І як?
liposhka Як правильно перекласти з росiйськоi мови на украiнську: Диана Польевна, якщо батько Поль?
opinchuk2017 Клуня - це діалект. Його літературний еквівалент - підвал (Принеси картоплю з клуні).