Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
chop_and_change Прикметники і дієприкметники, що закінчуються на:

-авськии, -адський, -жний, -азький, -айський, -альний, -альський, -аний, -анський, -арський, -ативний, -атський, -ацький, -евий, -ейський, -ельний, -ельський, -ений, -енний, -енський, -ентальнии, -енький, -ерський, -еський, -ецький, -евий, -ивний, -инський, -ирський, -истий, -иський, -ицький, -ичий, -ичний, -іальний, -івний, – івський, -ійний, -ійський, -ільний, -ільськии, -інський, -ірський, -істий, -ічий, -ічний, -кий, -ний, -ній, -ований, -овий, -овський, -одський, -ольський, -орський, -ський, -уальний, -чий, -яний, -янський

скорочують відсіканням цієї частини слова.
Отже, Ваше скорочення не правильне. Правильне скорочення англ.
chop_and_change Правильна відповідь: громадянину Боброву або Боброві (на вибір)
Українські чоловічі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на приголосний та -о , відмінюються як відповідні іменники ІІ відміни.
Називний: Бобро
Родовий:Бобра
Давальний: Боброві(або Бобру)
Знахідний: Бобра
Орудний: Бобром
Місцевий: (на) Боборові
Кличний:Бобре
Правила відмінювання дивіться на цьому сайті ( тверда група ) http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/ilona2.htm
julien Звідки аж 12 голосних?