Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
dominikakuzmich11 Боязкий, відкритий, сильний, працьовитий
lubomirkakovalchuk Наголос на слово НЕНАВИСТЬ
kristya2211 кривда - образа
шана -повага