Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
chewww триповерховий будинок
двохфункційний котел
chewww неможливо відповісти на питання
У рукоятці містяться(або розміщенно) точно не знаю.)
chewww Президент "Реалу"