Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
svoboda5252 Синоніми до слова витончений смак
pepper розсудок
Інтеллект
гений