Синтаксис (грец. syntaxis «складання») — це сукупність правил і схем творення словосполучень, речень і тексту як словесних моделей певних фрагментів дійсності чи внутріш­ніх станів людини. 
bugayovam Романько Валерій Іванович, як правильно провідлміняти
mjaciw Тут, на еміґраціії, вживається також плавальний засіб, кажеться "судно" з наголосом на "о".
turbochlopok "судно" (наголос на "о").