Акт

7062 Ділова мова
Акт – це документ правової чинності, в якому конста­туються або підтверджуються факти, події, пов’язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб.

Акти поділяються на законодавчі й адміністративні.

Законодавчі акти містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.

Адміністративні акти складаються тимчасовими або постійно діючими комісіями, окремими посадовими особами (ревізорами, інспекторами) в присутності свідків або без них за результатами ревізій, при прийманні-здаванні справ чи товарно-грошових цінностей, проведенні випробувань нової техніки, нещасних випадках, інвентаризації, зміні керівництва тощо. Тимчасові комісії призначаються, як правило, наказом керівника установи, якому потім подаються на розгляд і затверд­ження результати роботи комісії. При необхідності акти розглядаються й затверджуються вищою інстанцією.

Кількість примірників актів визначається нормативни­ми документами або практичними потребами. Акт може бути підставою для видання адміністрацією відповідних розпорядчих документів, судового позову.

2 Акт складається з таких реквізитів:

1. Автор документа (назва відомства, організації).

2. Затвердження (вгорі праворуч).

3. Назва документа.

4. Дата, номер, місце складання.

5. Заголовок.

6. Підстава (наказ керівника установи).

7. Склад комісії.

8. Присутні.

10. Текст.

11. Відомості про кількість примірників, їх місцезнаходження.

12. Перелік додатків до акта.

13. Підписи членів комісії та присутніх (за необхідності).

Текст акта складається зі вступної (підстави для скла­дання акта, склад комісії, мета її роботи) та констатуючої частин (суть і характер проведеної роботи, встановлені факти, пропозиції, висновки).

Приклад

Запорізький                                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ
інститут                                                                                                                         Ректор ЗІРЕ
радіоелектроніки                                                                                                      (підпис) А. А. Сухарльов

28.10.2005 р.

Акт № 12

25.10.2005 р.                                                                                                                м.Запоріжжя

Про ліквідацію малоцінного інвентаря.

Підстава: наказ ректора ЗІРЕ № 11/23 від 20.10.2002 р.

Комісія у складі Зав’ялова Олега Вікторовича, бухгалтера (голова комісії), Твердохлєбової Ольги Кузьмівни, завідувача складом № 2, Решетило Людмили Федосіївни, коменданта гуртожитку №1 (члени комісії) склала цей акт про те, що в результаті обстеження інвентаря, який знаходиться на складі № 4, було виявлено, що нижченазване майно внаслідок тривалої експлуатації стало непридатним для подальшого використання.

2009-04-05 12-35Комісія вважає за необхідне вищеназваний інвентар зняти з балансу ЗІРЕ і ліквідувати його.

Голова комісії                                                   (підпис)                                           О.В.Зав’ялов

Члени комісії                                                    (підпис)                                           О.К.Твердохлєбов

(підпис)                                           Л.Ф.Решетило
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Адміністративне діловодство, ділова мова, акт

Схожі матеріали