Етикет листування із закордонними діловими партнерами

4934 Ділова мова
Ділові листи пишуть на бланках фірми (організації), де вже є реквізити фірми-відправника (закладу). Чим офіційніший лист, тим офіційнішим має бути стиль листа.

На конверті пишуть спочатку КОМУ, а далі КУДИ. Адреса отримувача пишеться двічі: на конверті праворуч внизу й у листі ліворуч вгорі.

Якщо конверт із прозорим віконцем, то адресу пи­шуть один раз — у лівому верхньому куті листа. При цьому лист треба скласти як належить.

Прізвище адресата пишуть з ініціалами: спочатку ініціали, а далі прізвище. Ввічливість вимагає, щоб перед ініціалами були скорочення на зразок «П» («Пану», Пані» або «Панам»).

Адресат може мати титул або звання: граф, доктор, магістр тощо.

У такому випадку замість «Пану» можна зазначити титул (звання) зокрема: Доктору Д. Сміту, Професору А. Шульцу й т.ін. У всіх західноєвропейських країнах (і в США) в усному й письмовому звертанні опускати титули й звання вважається неввічливим. Однак писати й говорити «Пан + титул {звання) + прізвище» — прий­нято лише в Німеччині.

Слова «Пан» і «Пані» завжди скорочуються. Вони ні­коли не вживаються самостійно, без прізвища. А звання й титули (типу генерал, полковник, професор, президент) бажано писати повністю, особливо на конверті листа.

В Англії часто вживається ввічливе звертання «ес­квайр» (скорочено «еск.», «esquire-esq»), яке ніколи не вживається із словом «Пан»: Джону Сміту, еск.

У Франції, як і в Англії, дворянський титул адресата завжди зазначається в адресі, однак його не прийнято згадувати в тексті листа.

У США правила листування наслідують англійську практику, однак англійська форма «Есквайр» не вжи­вається. У США та Англії заміжні дами пишуть ім’я й прізвище свого чоловіка. А в адресі листів незаміжнім дамам завжди треба зазначати її ім’я.

book-thumb.pngПри написанні адреси використовують також скоро­чення, що позначають посаду чи звання адресата:
Ph. В. — бакалавр філософії
Рh. М. — магістр філософії
Рh. D.. — доктор філософії
В. L. — бакалавр права (LL. В.)
LL. М. — магістр права
LL. D. — доктор права
В. S. — бакалавр природничих наук (В. Sс.)
М. S. — магістр природничих наук (М. Sс.)
Sс. D. — доктор природничих наук
А. В. — бакалавр гуманітарних наук
L. Н. D. — доктор гуманітарних наук
М. В. А. — магістр економіки управління
Мgг. — менеджер
аsst. — асистент
аtly — адвокат, повірений у справах
Eng. — інженер
С. Е. — інженер-будівельник
Е. М. — гірничий інженер
М. Е. — інженер-механік
G. М. — генеральний директор
Dіг. — директор
Ргеs. — президент
Dr. — доктор
Prof. — професор
V. Р. — віце-президент
V. С. — заступник голови
Еsq. — есквайр

Якщо посада вашого кореспондента не очевидна зі скорочення, поставленого перед прізвищем, то її треба вказати. Це робиться для того, щоб лист не був сприй­нятий, як особистий, і в разі відсутності адресата його міг відкрити заступник. Якщо ви хочете надіслати лист особисто кореспонденту, то після прізвища слід поста­вити «особисто» («Ргіvat» — Англія, «Personal» — США, «Confidential» — Англія, США).

Після цього треба написати назву фірми, де працює адресат, потім зазначити її поштову адресу: номер бу­динку, назву вулиці (саме у такому порядку!). Завершу­ють адресу назва міста, штату (графства, кантона та ін.), поштовий індекс і країна:
П. К. Шаміновські,
Генеральному директорові,
«ТАМПЕЛЛА ПАУЕР ІНК.»
109, Лагішті
ТАМПЕРЕ, 33101,
ФІНЛЯНДІЯ

У разі пересилання в конверті невеликих брошур, буклетів пишуть «Друкована продукція» («Ву Воок Роst») або «Printed Matter».
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

закордоннi ділови партнери, Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали