Лист-прохання

50895 Ділова мова
Одним з найпоширеніших видів ділової кореспон­денції є листи-прохання. Найрізноманітніші за харак­тером, вони мають спільну ознаку — у таких листах викладається певне прохання до керівництва, партнерів, клієнтів, спонсорів тощо. У діловій кореспонденції ду­же часто прохання висловлюється в поєднанні з іншою інформацією.

Ось, наприклад, лист із проханням про направлення спеціалістів для проведення важливих робіт:

Шановні ______________________________!

Ви, мабуть, уже знаєте, що наша компанія розпочала будівництво гальванічного цеху нового зразка. Однак, на жаль, у процесі роботи виявилося, що ми не маємо достат­ньої кількості фахівців для його випробування та експлуата­ції. Ось чому ми звертаємось до вас із проханням допомог­ти нам із підготовкою відповідних кваліфікованих кадрів.’

У зв’язку з цим просимо відрядити до нас кількох досвід­чених спеціалістів, які б могли провести курс навчання на місці й, можливо, дали б нам деякі практичні рекомендації.

Сподіваємось, що ви не відмовитесь допомогти нам.

Наперед вдячні______________

(підпис)

У листах-проханнях використовується велика кіль­кість типових мовних зворотів:

Просимо повідомити…

Будь ласка, повідомте нам про… (коли, як, що)…

Просимо при нагоді надіслати нам…

Якщо зможете, будь ласка, надайте нам інформацію про…

Будьте ласкаві терміново надіслати нам усі необхідні до­кументи…

Просимо вас уважно вивчити наші пропозиції й дати оста­точну відповідь…

Просимо вас терміново оплатити рахунки…

Просимо у вас детальнішої інформації про…

Будь ласка, надішліть нам додаткову інформацію та мож­ливі ілюстративні матеріали про…

Насамперед прошу повідомити мені…

Прошу вказати точну поштову адресу, номер телефону, факсу та телексу…

Будемо вам дуже вдячні, якщо Ви…

Будьте ласкаві вжити всіх необхідних заходів, щоб випра­вити ситуацію…

Просимо вашої допомоги в справі…

Ми будемо дуже вдячні, якщо ви забезпечите нас техніч­ним обладнанням

Було б чудово, якби ви письмово підтвердили своє рішення про…

Ми були б щиро вдячні, якби ви могли повідомити про своє рішення найближчим часом…

Відповідно до п. __ нашої угоди прошу вас …

Будь ласка, якщо зможете, поінформуйте мене про хід ви­конання зобов’язань до___ …

Повідомте нам, які заходи могли б допомогти вам подола­ти ці труднощі…

Якщо вам необхідно продовжити термін виплати, будь ласка, повідомте про це — ми готові зачекати ще до___

Оскільки ця проблема є невідкладною, переконливо просимо вас дати термінову відповідь…

Просимо розглянути наші поправки і відповісти при першій же нагоді…

Хотілось би знати ваш погляд на… (з приводу…)

Вибачте за додаткові турботи, але чи не були б ви на­стільки люб’язні дати письмові детальні пояснення з приводу…

Будемо раді, якщо ви погодитеся взяти участь у цьому бла­годійному концерті…

Пуде приємно, якщо ви повідомите, що знайшли можливість допомогти нам…

Будемо вдячні, якщо ви підтвердите свою участь у роботі конференції…

Для нас важливо отримати необхідну інформацію про…

Повідомте, будь ласка, чи зацікавила вас наша пропози­ція…

Просимо вислати ваші пропозиції та рекомендації щодо…

Нас зацікавила продукція, яку ви рекламуєте, тому будемо вдячні, якщо ви надішлете нам детальну інформацію та ілюстративні матеріали…

Будемо вдячні за будь-яку допомогу, яку ви зможете нада­ти нам у цій справі…

До цього листа додаємо зразки і сподіваємося, що ви у від­повідь надішлете нам свої…

Чи не могли б Ви…

Будьте ласкаві, повідомте, коли…

Будь ласка, повідомте нам, як…

Просимо ознайомити нас із…

Будьте ласкаві надіслати нам…

Нам було б приємно дізнатися…

Якщо у вас буде можливість, зателефонуйте нам для того, щоб…

При нагоді просимо вас …

Були б вам дуже вдячні, якби ви висловили свою думку що­до…

Будемо вам дуже зобов’язані, якщо ви розглянете наші про­позиції…

Ви зробите нам неоціненну послугу, якщо надасте інфор­мацію про…

Будьте ласкаві, якомога швидше дайте вихідні дані…

Просимо вас терміново повідомити, чи бажаєте Ви…

Підтвердіть, будь ласка, свій приїзд на зустріч…

Прошу вас зробити це якомога швидше…

Просимо вас відповісти негайно (терміново)…
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали