Лист-запит

28061 Ділова мова
Лист-запит — це звертання адресанта (установи чи посадової особи) до адресата (іншої установи чи поса­дової особи) із проханням надати інформацію про певні події, факти, матеріальні цінності тощо.

Часто лист-запит — це комерційний документ, звер­тання покупця до продавця із проханням надати деталь­ну інформацію про необхідний товар чи певні послуги або ж прислати пропозицію на поставку товару.

Як правило, запити роблять на основі проспектів, ка­талогів, інформації, отриманої на ярмарках, виставках, рекламних оголошень у засобах масової інформації то­що. Оформлюючи запит на товар, що зацікавив вас , ви повинні вказати підставу для запиту, назву й кількість товару, його марку, якість, модель, термін та інші умови поставки. Ціна, як правило, в запиті не обумовлюється, але слід указати, на якій базі, в якій валюті ви маєте намір заплатити. За необхідності можете також попросити надіслати вам проспекти, буклети, каталоги, прейску­ранти, креслення тощо або навіть зразки товару. Необ­хідно також указати термін поставки та до якого числа будете чекати твердої оферти.

Зразок запиту пропозиції на поставку запасних час­тин може бути таким:

Шановні____________________ !

Посилаючись на переговори з вашим представником _______________ , просимо вислати нам тверду пропозицію на поставку запасних частин до комбайнів «Дон». У пропозиції просимо вказати повну назву, тип, технічні харак­теристики, ціну й вагу кожної позиції специфікації, а також можливий термін і загальний обсяг поставки. Просимо та­кож окремо вказати вартість упаковки та транспортування.

Зазначте також, будь ласка, точну дату надсилання нам вашої пропозиції.

Наперед вдячні вам.

З повагою___________

(підпис)

У листах-запитах часто використовуються такі вислови:

Запит на товар

Про запит пропозиції на товар

Просимо надіслати нам пропозицію на поставку…

Просимо повідомити, чи зможете ви дати нам тверду про­позицію на поставку…

На основі вашого каталога ми просимо вислати нам тверду оферту на поставку…

Просимо терміново повідомити, чи зможете ви поставити нам…

Посилаючись на ваше оголошення в газеті_______ , просимо зробити нам пропозицію на…

Згідно з нашою домовленістю від________ просимо зробити нам тверду пропозицію на…

Чекаємо вашої пропозиції на постачання токарних верс­татів
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали