Мовні засоби оформлення реквізитів ділового листа

8992 Ділова мова
Офіційне листування охоплює листи чи іншу форму кореспонденції, що надсилаються будь-яким офіційним особам від імені інших офіційних осіб.

Незалежно від змісту листа обов’язковими складовими його тексту будуть:

1. Звертання — вказує на офіційний та почесний титул адресата, наприклад: Сер, Шановний пане Посол, ваша Ясновельможносте тощо.
Пам’ятайте: відсутність звертання трактується як зне­вага до адресата і порушення етикету ділового листування.
2. Комплімент — це засвідчення ввічливості, яким по­чинається або закінчується лист, наприклад: Прийміть, пане Посол, запевнення в моїй високій повазі … З глибокою повагою… Цілком щиро Ваш … тощо.
3. Підпис засвідчує цей документ. Прізвище особи, уповноваженої поставити свій підпис, звичайно подається в кінці документа.
4. У даті вказується день місяця, рік і місце написання листа. Ці дані пишуться без скорочень: 26 травня 2009 року, Київ.
5. В адресі повністю вказується прізвище, титул та ад­реса, її розміщують у лівому верхньому кутку або в низу першої сторінки документа залежно від його характеру та повторюють на конверті.
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали