Оформлення ділового листа

11787 Ділова мова
У діловому листуванні існує ряд загальноприйнятих правил оформлення ділового листа:

1.Службові листи пишуть на чистому бланку або ар­куші паперу лише з його лицевої сторони.

2.У міжнародній практиці писати довгі листи не прийнято, але якщо лист більше однієї сторін­ки, то в кінці аркуша треба поставити «Далі буде» («Contitued over»).

3.Кожна сторінка, крім першої, нумерується арабсь­кими цифрами.

4.Службові листи друкуються на машинці, комп’ютері, передаються факсом. Завширшки поля з лівого боку — не менше 2 см. Текст друкується через 1,5 чи 2 інтервали. Абзац із крайнього ряд­ка — 5 інтервалів, а звертання до адресата пишеть­ся без абзацу.

5.Вихідна інформація офіційного характеру не повинна містити будь-яких позначок, ініціалів машиністки, номерів телефонів тощо. Позначки при­пустимі тільки на 2-у чи 3-у примірнику листа, які залишаються.

6.У тексті не допускаються виправлення, підчищення.

7.Конверти мають бути відповідного розміру й ко­льору. Траурні конверти (із чорною прокладинкою всередині) прийнято використовувати за призначенням.

8.Резолюції на всіх видах вхідної кореспонденції робляться олівцем або на окремих аркушах паперу та приколюються.

9.Лист складається текстом усередину. Найважливіші ділові листи бажано не перегинати, а надсилати у великих цупких конвертах. Менш офіційні можна складати, бажано не більше ніж удвічі.

10.Підписуються тільки офіційні привітання. Ві­тальні листівки надсилаються без офіційних під­писів.

11.На телеграфний запит відповідь необхідно дати протягом 3-х днів, на лист — протягом 1—2 днів. Якщо запит вимагає детального розгляду, то про­тягом 3-х днів слід повідомити, що лист прийня­то до відома, і дати остаточну відповідь протягом 30 днів.
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали