Оформлення тексту листа закордонним діловим партнерам

3425 Ділова мова
1. Дату відправлення із зазначенням місяця буквами вказують праворуч нижче реквізитів фірми-відправника (установи): 11 КВІТНЯ 1998р. (скорочення 11.04.98р. у міжнародній практиці не вживається!). У США спо­чатку зазначають місяць, а далі число — Квітень, 11, 1998.

2. Адресу, написану на конверті, повторюють на по­чатку листа в лівому верхньому кутку.

3. Ввічливе звертання пишуть нижче, без абзацу, зліва: «Дорогий п. + прізвище», або «Дорогий докторе + пріз­вище», або «Панове», «Шановні панове», «Шановний п. + прізвище».

В офіційних листах не прийнято звертатися на «ти», навіть, якщо стосунки між людьми, що займають ви­сокі пости, дуже тісні. Залежно від ступеня близькості з вашим кореспондентом можна звернутися: «Шановний Джоне» (ім’я).

Якщо в листі до німецького адресата треба звернути­ся «Дорогий п. докторе + прізвище», то до австрійського й швейцарського досить написати «Дорогий п. докторе». Після вступного звертання ставлять кому, а не знак ок­лику.

4. Тему листа позначають із наступного рядка знаком Re:. («Referanse», тобто «Стосовно» чи «Стос.»).

Напри­клад, Rе: «У відповідь на ваш факс від 18 червня 1998 року».

Якщо ваш лист стосується однієї проблеми, то тему можна позначити й до звертання (після адреси). Якщо листу­вання стосується кількох контрактів, то зручно відра­зу після звертання позначити теми листа.

Наприклад:

Дорогий п. Вілмере,

Rе: Про ваші пропозиції щодо проекту «Сигма»; Несплачені рахунки

№ 217354, 518271, Про поставки цукру у вересні 2005 р.

Однак сучаснішим є спосіб, коли заголовок до текс­ту листа просто підкреслюється або пишеться великими літерами:

Дорогий п. Вілмере,

про ваші пропозиції щодо проекту «СИГМА»,

або

ДОРОГИЙ п. ВІЛМЕРЕ,

ПРО ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУ «СИГМА».
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

закордоннi ділови партнери, Ділове листування, ділова мова

Схожі матеріали