Вказівка

5237 Ділова мова
Розпорядчі документи

Вказівка — це розпорядчий документ керівників єди­ноначальних органів державного управління переваж­но інформаційно-методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів ви­щих органів управління.

Вказівки видають при оформленні відряджень, ви­рішенні поточних організаційних питань, доведенні до виконавців нормативних положень.

Вказівка складається з таких реквізитів:

1. Назва міністерства, якому підпорядкована устано­ва (державна).

2. Повна назва установи.

3. Назва документа.

4. Номер.

5. Дата видання.

6. Місце видання.

7. Текст (констатуюча й розпорядча частини).

8. Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка під­
писала вказівку.

Міністерство освіти й науки України

Інститут радіаційної мікробіології

ВКАЗІВКА № 22

11.03.2009 р.                                                                                                                                    м.Харків

Про перевірку стану

техніки безпеки.

З метою перевірки дотримання правил техніки безпеки в підрозділах інституту

ПРОПОНУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів у триденний термін перевірити технічний стан протипожежних засобів, стан журналів техніки безпеки, знання та дотримання співробіт­никами правил техніки безпеки на робочих місцях.

2. Пропозиції щодо поліпшення безпечних умов праці подати до 20.04.2009 р. першому заступникові директора Ковальовій В. К.

Директор                                                    (підпис)                                                 П.Р.Чорновіл
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

ділова мова, Вказівка, Адміністративне діловодство

Схожі матеріали