Поділ іменників І і II відмін на групи

17125 Морфологія і Правопис
Іменники І та II відмін залежно від того, які голосні під час відмінювання з'являються в них безпосередньо після ос­нови, та від позначення їх на письмі, поділяються на три гру­пи: тверду, мішану і м'яку (іменники III та IV відмін на групи не поділяються).

Групу іменників (крім іменників чоловічого роду з кінце­вими -ар, -ир, -яр) визначають, орієнтуючись на характер кшцевого приголосного звука їхньої основи.

Іменники з основою на твердий нешиплячий належать до твердої групи: береза, дорога, Дніпро, шлях, віз, село, яблуко.

Іменники з основою на твердий шиплячий належать до мішаної групи: пожеж-а, пущ-а, тиш-а, алич-а, вуж, кущ, плющ, ключ, плече, прізвище.

Іменники з основою на будь-який м'який чи пом'якше­ний належать до м'якої групи: земля [земл'а], зоря [зор'а], армія [арм'ійа], сім'я [с'імйа], серпень, фахівець, трамвай, су­зір'я [суз'ірйа], насіння [насін'н'а], узвишшя Іузвиш'ш'а].

До м'якої групи належать також іменники середнього роду на -є з основою на нешиплячий: по-е, сонце, море, серце. У непрямих відмінках основа в них закінчується на м'який приголосний: поля Іпол'а], сонця [сонц'а], моря [мор'а], серця [серц'а].

Іменники II відміни чоловічого роду з кінцевим -ар, -ир можуть належати до твердої або м'якої групи.

Іменники з постійно наголошеними -ар, -ир належать до твердої групи: кулінар — кулінйра, санітар — санітйра, буксир — буксира, касир — касира.

Як виняток, до твердої групи належать також іменники комар, хабар, варвар, долар, панцир, пластир (хоч за характером наголошування вони мали б належати до м'якої групи).

Усі інші іменники з -ар, -ир належать до м'якої групи: токар, бібліотекар, лікар, Лдзар, козир; кобзар — кобзаря, вівчар — вівчаря, пустир — пустиря.

До м'якої групи, як виняток, належать також іменни­ки Ігор, якір, лобур, кучер (про волосся), єгер (без кінцевих -ар, -ир).

Іменники II відміни чоловічого роду з кінцевим -яр мо­жуть належати до мішаної або твердої групи.

Іменники на -яр із наголосом на закінченні в непрямих відмінках належать до мішаної групи: скляр — скляра, шко­ляр —школяра, бетоняр — бетоняра, сміттяр — сміттярй.

Усі інші іменники на -яр належать до твердої групи: стб-ляр — столяра, муляр — муляра, ювіляр — ювіляра, екземпляр — екземпляра.

Іменник маляр залежно від наголосу може належати до мішаної (маляр — маляра) або до твердої (маляр — маляра) групи.


Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, морфема, словотвір, слово, правопис, Іменник

Схожі матеріали