Поділ іменників на відміни

21086 Морфологія і Правопис
За тим, як вони змінюються, іменники поділяються на чотири відміни. Проте до жодної відміни не належать іменни­ки, які вживаються тільки в множині (двері, Чернівці), які змінюються, як прикметники (вартовий, учительська), і які не змінюються (шосе, кенгуру).

До першої відміни належать іменники жіночого й чоловічого родів, які в називному відмінку однини мають за­кінчення -а (-я): хмара, буря, мрія, сирота, лелека, Микола', сюди також належать іменники жіночого роду із збільшуваль­ним значенням на -ищ(е): бабище, бородище. -    До другої  відміни належать:

а) іменники чоловічого роду, які в називному відмінку однини не мають закінчення -а (я): вітер, дощ, день, герой, батько;   

б) іменники середнього роду, які при відмінюванні не приймають жодних суфіксів: село — села, сонце — сонця, подвір'я — подвір'я, гор­нятко — горнятка.

До третьої відміни належать іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини не мають закінчення -а (-я): радість, сутінь, ніч, подорож, мати.

До четвертої відміни належать іменники середньо­го роду, які при відмінюванні приймають суфікси -ат- (-ят-), -єн-: теля — теляти, лоша — лошати, коліща — коліщати; іменників, що приймають суфікс -єн-, залишилося всього три: ім'я — імені, плем'я — племені, сім'я — сімені (лише в однині); іменники тім 'я і вим 'я набули ознак другої відміни.

Логічний хід міркувань під час визначення відміни імен­ника можна зобразити так:

                                                                                            Якого роду іменник?

Чоловічого                                            Жіночого                                            Середнього

                Чи в називному відмінку однини має закінчення -а?                    Чи при відмінюванні                                                                                                                              приймає   суфікс -ат-, -єн-?

       Так        Ні                                              Так                Ні                                   Так                      Ні

      I                II                                                 I                   III                                     IV                            II                                                                                                                                     Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, морфема, словотвір, слово, правопис, Іменник

Схожі матеріали