Відмінювання іменників III відміни

42517 Морфологія і Правопис
Нижче в таблиці подано буквені відмінкові закінчення іменників III відміни. Закінчення, шо трапляються як ви­нятки, взято в дужки. Знаком 0 показано нульове закін­чення.
Відмінки        Однина      Множина

 

н.

0,  (-И)

- і

р.

-ей, (-ів)

-ей

д.

- ям

-ам

3.

0

-і, (-ів)

0.

- ями

-ами

м.

       - і

-ях

-ах

Кл.

-Є, (-И)

Яку Н.У називному відмінку однини в іменниках III відміни м'я­кий знак пишеться тільки після зубних д, т, з, с, ц, л, н: до­повідь, відомість, галузь, вісь, міць, емаль, осінь. Після губних м, в, п, б, ф, шиплячих ш, ч, ж, дж та р м'який знак не пи­шеться: кров, Об, Перм, верф, ніч, жовч, фальш, подорож.

В орудному відмінку однини всі іменники НІ відміни ма­ють лише закінчення -ю: тінню, честю, матір 'ю, подорожжю, ніччю. Проте в написанні основ цих іменників є певні особли­вості.

В основі іменника зберігається той самий голосний, що й у називному чи знахідному відмінку: сіль — сіллю (хоч солі), мудрість — мудрістю (хоч мудрості), постіль — постіллю (хоч постелі), річ — річчю (хоч речі).

Перед закінченням -ю:

а) зубні й шиплячі подвоюються, якщо вони стоять безпосередньо після голосного (тобто між двома голосними): ожеледдю, галуззю, піччю, тушшю, подорожжю;

б) зубні й шиплячі не подвоюються, якщо є збіг приголосних: більшістю, областю, шерстю, жовчю, фальшю, Керчю;

в) після губних та р ставиться апостроф: любов 'ю, верф 'ю,Об'ю, Перм'ю, кіновар'ю.

У родовому відмінку множини всі іменники III відміни, за винятком іменника мати, мають закінчення -ей: ночей, подо­рожей, верфей, постелей, радостей.

Іменник мати в непрямих відмінках вживається із суфік­сом -ір-, -ер-, у родовому й знахідному відмінках множини він має закінчення -ів: матері, матір, матір'ю, матерів, матерям, матерями, при матерях. Форма матір у називно­му відмінку вживається тільки в словосполученні Матір Божа.

Іменник вісь у непрямих відмінках, крім знахідного й орудного відмінків однини {вісь, віссю) у має форми з початко­вим о-: осі, осей, осям і т. д.
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, морфема, відмінювання іменників, словотвір, слово, правопис, Іменник

Схожі матеріали