Відмінювання множинних іменників

36879 Морфологія і Правопис
Множинні іменники мають закінчення, типові для всіх відмін і груп інших іменників. За характером закінчень їх можна по­ділити приблизно на чотири типи: перший тип якоюсь мірою співвідноситься з іменниками І відміни; другий — з іменниками П відміни чоловічого роду, третій — з іменниками II відміни се­реднього роду, четвертий — з іменниками III відміни.

Множинні іменники в основному відмінюються за такими зразками:

Відмінки

1-й тип

2-й тип

3-й тип

4-й тип

Н.

ножиці

сходи

вила

сани

Р.

ножиць

сходів

вил

саней

д.

ножицям

сходам

вилам

саням

3.

ножиці

сходи

вила

сани

0.

ножицями

сходами

вилами

саньми

м.

(на) ножицях

сходах

вилах

санях

Кл.

Як у Н.


У називному відмінку множини іменники мають:

а) закінчення -и: діти, люди, кури, гуси, сани, сіни, сходи, ночви, штани, окуляри, обійми, канікули, Суми, Черкаси, Карпати,

б)закінчення -і: ласощі, радощі, гроші, дріжджі (й усі інші множинні іменники з основою на шиплячий); ножищ, двері, граблі, коноплі, гуслі, помиї, Чернівці, Жигулі, Гімалаї;

в)  закінчення -а: вила, ворота, дрова, ясла, ясна, лещата, вінця.

У родовому відмінку множинні іменники мають:

а) закінчення -ів: ласощів, дріжджів, сходів, обіймів, оку­лярів, Жигулів, Чернівців;

б) закінчення -ей: дітей, людей, курей, гусей, дверей, саней,
сіней, грошей;  

    в) нульове закінчення; канікул, вил, воріт, дров, лещат, Сум, Черкас, Карпат, грабель (і граблів), конопель, ночов, ясел, ясен, жорен.

В орудному відмінку множинні іменники мають звичайно закінчення -ами: сходами, канікулами, вилами, граблями, ко­ноплями, Черкасами.

Але іменники, у яких у родовому відмінку виступає закін­чення -ей, в орудному приймають закінчення -ми: дітьми, людьми, гусьми, сіньми, саньми, курми, дверми, грішми. Два останні мають ще й паралельні закінчення: дверима, грошима.

Іменники ворота і штани мають паралельні закінчення в давальному відмінку: воротам і воротям, штанам і штаням; в орудному: ворітьми і воротами, штаньми, штанами і штаня­ми; у місцевому: (на) воротах і воротях, штанах і штанях.
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

морфологія, морфема, відмінювання іменників, словотвір, слово, правопис, Іменник

Схожі матеріали