Простий дієслівний присудок

21063 Синтаксис і пунктуація

Присудок, виражений дієсловом у дійсному, умовному або наказовому способі, називається простим дієслівним.

Наприклад, у реченнях Я бачу наперед себе ціле покоління таких молодих сил, що будуть, як орли, облітати нашу країну

шукатимуть для неї простору (В. Стефаник). В труді твори красу життя (П. Тичина). Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи (Т. Шевченко) простими присуд­ками виступають дієслова бачу, будуть облітати, шукатимуть (дійсний спосіб), твори (наказовий спосіб), гуляв би та співав би (умовний спосіб).

Присудки, виражені складеними формами дієслова (у дав­номинулому й майбутньому складеному часах), належать до простих: Спершу був криком напустився на них, але вгамували його одразу (А. Головко). Вічно будуть люди шукати: хто — нового добра, хто — нової краси (П. Скунць). Поки житимеш ти, будуть квіти цвісти і людська не погасне любов (В. Юхи­мович).

До простих дієслівних зараховуємо й присудки, виражені;

а) неозначеною формою дієслова у двоскладному реченні; Зрозуміти культуру далеких предків — значить зрозуміти себе (П. Мовчан);

б)  лише неозначеною формою дієслова без допоміжних слів (в інфінітивному реченні): Чим утішить її, пожаліти, де цілющих відшукувать слів? (Т. Масенко). Що відповісти, що їм сказати? (Р. Братунь);

в) присудковим вигуком: Заридала Катерина та бух йому [батькові] в ноги (Т. Шевченко);

г) фразеологізмом із дієслівним значенням: Вимушена полярна зимівля давалася взнаки слабшим організмам (М. Трублаїні). Та що се ти мені байки плетеш, на глум здіймаєш чи смієшся в вічі? (Леся Українка). Важко, з напругою дихає кінь, він вибивається з останніх сил (О. Донченко). Бігти в ліс — значить наскочити самому чортові на роги/ (П. Автомонов);

г) способовою формою дієслова, ускладненою різними ча­стками: Ян мерщій відштовхнув філіжанку — мало не пе­рекинув /7(Ю. Смолич). Робота вже майже доходить до кінця, коли Opqbeu раптом перестає грати (Леся Україн­ка). От узяла та й полетіла [Ґава], щоб недалечко, у ярку, на самоті поснідать до смаку (Л. Глібов).

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

пунктуація, речення, мова, слово, синтаксис, присудок

Схожі матеріали