Узагальнювальні слова і розділові знаки при них

77536 Синтаксис і пунктуація
Узагальнювальне слово — це назва, яка охоплює всі пере­лічувані в реченні предмети, ознаки, дії або обставини. Його значення розкривається через однорідні члени речення.

Узагальнювальними словами найчастіше бувають зай­менник все, прислівники скрізь, всюди, а також інші слова з ширшим, ніж окремі однорідні члени, значенням: Наймен­ший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокіт ко­пит — усе резонувало тут надзвичайно лунко, чисто, повно­голосо/ (О. Гончар). Рядом з колесом лежали на полиці Миколині книжки: граматка, часловець та товстий псалтир (І. Не чуй-Левинький).

Узагальнювальне слово виступає таким самим членом речення, як і однорідні члени, до яких воно відноситься, і може стояти:

а) або перед однорідними членами речення (тоді однорідні члени розкривають його значення): Скрізь червоно: і на небі, і на узгір'ях, і на горі (Марко Вовчок);

б) або після однорідних членів речення (тоді воно узагальнює значення однорідних членів): Луки, гори, пишні сади — все зелене і принишкле (О. Гончар).

Якщо в реченні є узагальнювальне слово, то перед одно-рідними членами ставиться двокрапка, а після них тире: Ранок зачинався тихий та лагідний, все навкіл: і трави, і дерева, і кущі — наче завмерло (Ю. Смолич). Як правило, перед двок­рапкою тон трохи підвищується, однорідні члени речення про­мовляються звичайним тоном, а після тире — тон знову стає трохи вищим.

Якщо речення з узагальнювальним словом починається од­норідними членами, то перед ними, ясна річ, двокрапка не ста­виться, як і не ставиться тире, якщо таке речення закінчується однорідними: Гуркіт підвід, рокіт моторів, іржання коней — усе ставало зараз помітно лункішим, ніж удень (О. Гончар). Ах, як усього багато: неба, сонця, веселої зелені (М. Коцюбинський).

Іноді тире може ставитися й перед однорідними членами (замість двокрапки): Усе навпіл — і труд, і піт, любов і дні гарячі (Д. Луценко). У такому разі однорідні члени вимовля­ються з підвищеною інтонацією.

У діловому й науковому стилях перед однорідними члена­ми двокрапка може ставитися й тоді, коли в реченні немає узагальнювального слова (така двокрапка необов'язкова): На нараді були присутні: директор, заступник директора, головний бухгалтер, начальники цехів.

Якщо при узагальнювальному слові є слова а саме, як-от, наприклад, то перед ними ставиться кома, а після них (тобто перед однорідними членами) — двокрапка: Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок — можна було викосити косою в траві (О. Довженко).

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

мова, речення, синтаксис, пунктуація, однорідні члени

Схожі матеріали