Заміна прямої мови непрямою

8806 Синтаксис і пунктуація
Чуже висловлювання, передане від імені оповідача разом із словами автора, називається непрямою мовою.

Коли чуже висловлювання передають від себе, тобто не­прямою мовою, то слова автора роблять головним реченням, а пряму мову — підрядним. Підрядне речення ставиться після головного і приєднується до нього:

якщо воно походить із розповідного речення — сполучниками що, наче, ніби, мов: А дід каже, що колись комарі були великі (О. Довженко). Пан поїхав до міста й пожалівся, ніби Джеря бунтує громаду (1. Нечуй-Левицький);

якщо воно походить із спонукального — сполучниками щоб, аби, хай: Моліте Господа, дівчата, моліте Господа, щоб мати і вас отак не завдала за генерала, за палати і вас отак не продала (Т. Шевченко). Гринько проводжав Варвару й безперестанку намовляв її, аби ішла за нього заміж (Л. Мартович);

якщо воно походить із питального — сполучником чи       або сполучними словами хто, що, який, чий, котрий, скільки, як, де, куди і т. д.: В степу, як і в морі, зустрівши людину, не питають, чого вона тут і звідки (О. Гончар). Порадь мені, Зірнице-мати, де мені пари шукати
 (Леся Українка).

При цьому:

а) у непрямій мові змінюють особу займенників і дієслів відповідно до особи, від імені якої тепер передається; чуже висловлювання: «Я, коли виросту, теж садівником буду!» — не зводячи очей з дядька Степана, палко промовив Юрко (І. Цюпа). — Юрко, не зводячи очей з дядькам   Степана, палко промовив, що він, коли виросте, теж са­дівником буде;

б) у непрямій мові опускають вигуки, повторення, іноді — вставні слова, частки; а звертання — або опускають, або -роблять підметами чи додатками: — Мамо! — запитав Юра. — А чому дерева зелені?(Ю. Смолич). — Юра за­питав у мами, чому дерева зелені. Або: — Годі! Не віщуй, старий, невідь-чого! — гукнув хтось (О. Кониський). — Хтось гукнув до старого, щоб той не віщував невідь-чого;

в) після непрямого запитання знак питання не ставиться: «Ну, чого ж тебе понесло в поле? Чого?» — допитувалась -мати (С. Васильченко). — Мати допитувалась, чого його    понесло в поле.
Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

пунктуація, мова, речення, чуже мовлення, синтаксис

Схожі матеріали