ПРАВОПИС СКЛАДЕНИХ СЛІВ

9626 ПРАВОПИС НЕВІДМІНЮВАНОЇ ЧАСТИНИ СЛОВА

 1. Коли перша частина складеного слова прикметник, то сполучний звук буде о, а тому пишемо: синьоцві́т, синьоо́кий, задньопіднебі́нний, передньоязико́вий, третьоря́дний, чужозе́мний, чужомо́вний, першоря́дний, пішохо́ди, робітни́чо-селя́нський і т. ін., але божеві́льний, божево́літи, божеві́лля.

 Увага. З цим не слід плутати таких складених слів, де в першій частині 2-й ступінь прислівника з е: вищезга́даний, нижчепідпи́саний і т. ін.

 2. Коли перша частина складеного слова іменник, то сполучним звуком буває:

 а) Після шелесних ж, ч, ш, щ звук о: душогу́б, кашова́р, грошолю́б, віршома́з, мишої́д, книшоха́п, клишоно́гий, тисячолі́ття, мечоно́ша, мечоно́сець, ночови́д, печогля́дини, кожом’я́ка і т. ін., але очеви́дний, очеви́дячки, очеви́дьки.

 б) Після й та подвоєних м’яких приголосних є: воєво́да, краєви́д, краєзна́вство, життє́пис, життєзда́тний і т. ін.

 в) Після інших приголосних у м’яких пнях іменників почасти е (головним чином після л, р, ц), почасти о: землемі́р, землетру́с, морепла́вець, працезда́тний, лицемі́р та ін., але конокра́д, коно́в’язь, костогри́з, свинопа́с, повітромі́р і т. ін.

 3. Коли перша частина складеного слова числівник, то:

 а) У словах із числівниками оди́н, два сполучним звуком буває о: одноповерхо́вий, одноде́нний, двогу́бний (і двогу́бий), двоно́гий, двору́чка, двоарши́нний і т. ін.

 б) У словах із числівниками три, чоти́ри, а також із тими, що в родов. відмінку можуть мати и , сполучним звуком буває и: трино́ги, трині́жок, тризу́бець, трипі́лля, трику́тній, трикля́тий, чотирискладо́вий, п’ятизло́тник, семилі́ток, тридцятилі́тній і т. ін.

 

Примітка. В декількох словаї натрапляємо сполучення й з двоє, троє: двоєду́шний (замість звичайного дводу́шний), троєру́чиця.

 

4. Приросток межи- у складених словах не змінюється: межи́гір’я, межи́гірець, межи́сітка, межи́святки, межи́річчя і т. ін., (міжпарті́йний, міжнаро́дній і т. ін. — прирост, між-).

 

 

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Клясичний правопис, складені слова, частини мови

Схожі матеріали