УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА

26793 ВЛАСНІ ЙМЕННЯ

Жіночі прізвища . В українській мові українські прізвища звичайно відмінюються, тим то прізвища чоловічі й прізвища жіночі здебільшого розрізняються між собою закінченням, а то й окремими наростками.

 1. а) Коли чоловіче прізвище іменник чоловічого роду з закінченням на приголосний або -о (дапр., Чуб, Ніс, Шевченко), то відповідне жіноче прізвище (напр., для дружини, дочки) буде прикметник від тих іменників з наростком -ова (-ева, -ева): Ганна Чубова, Чубової, Чубовій, товаришка Носова, Шевченкова, Шевцева (від Швець), Палієва (від Палій) і т. ін.

 Але, згідно з новими умовами життя, оскільки сама власниця прізвища або її батьки того бажають від таких чоловічих прізвищ її прізвище може бути і в інших формах, напр., у формі того самого іменника, звичайно, невідмінного: Ганна Чуб,. Ганні Чуб, з Ганною Чуб, товаришка Ніс, товаришці Ніс і т. ін., або з наростком -ка (для заміжніх відповідно до деяких чоловічих): Антоновичка, Антоновички... (від Антонович), Воличка (від Волик) і т. ін.

 

Примітка. Із цих форм жіночих прізвищ від чоловічих лише одна може бути за прізвище, оскільки людина повинна мати стале прізвище, змінити ж своє прізвище жінка може на загальних підставах.

 

б) Коли чоловіче прізвище прикметник (звичайно чоловічого роду), то жіноче (для дружини й дочки) прізвище буде той же прикметник жіночого роду, напр.:

 

Чоловік (батько):

Жінка (дочка):

Степовий

Степова

Задорожній

Задорожня

Гаврилів

Гаврилова

Ковалів

Ковалева

Палієв

Палієва

Кузьмин

Кузьмина

Надіїн

Надіїна

 

Примітка. Перед закінченням -ський у прізвищах часто бувають наростки -ов-, -ев-, -єв-, -ів-, -їв-: Соколовський, Котляревський, Гаєвський, Зіньківський, Чугуївський і т. ін. Із цих наростків норму для української мови становлять -ів-, -їв-, а решта з’явилась головним чином підо впливом польської або російської мови. Взагалі ж закінчення -овський, -евський, -євський в українських прізвищах припускаються.

 

в) Коли чоловіче прізвище іменник із закінченням на -а, -я, то таке саме прізвище буде і жіноче (для жінки або дочки), напр.: Іван Малинка, з Іваном Малинкою і т. ін. і Ганна Малинка, з Ганною Малинкою і т. ін., хоч, знов же з бажання власниці прізвища або її батьків, від таких прізвищ жіноче прізвище може бути і в формі прикметниковій на -ина (-їна): Малинчина, Малинчиної..., Гамаліїна (від Гамалія) і т. ін.

 Чоловічі прізвища 2. а) Коли жіноче прізвище прикметник на -ова (-ева, -єва) або -ина (-їна), то чоловіче прізвище від нього буде або той іменник, що з нього походить прізвище-прикметник, напр., коли вона звалась Морозова, для сина її або чоловіка буде прізвище Мороз, АндрієнковаАндрієнко, ШевцеваШвець, СивошапчинаСивошапка і т. ін.— порівн. 1а і 1в, або, з бажання власника прізвища чи матері його, прикметник на -ів (-їв), -ин (-їн): Морозів, Андрієнків, Сивошапчин і т. ін., при тім тільки так, коли жіноче прізвище на -ова (-ева, -ева), -ина (-їна) в основі має чоловіче ймення (Петро, Іван, Кузьма і т. ін.), напр., син Петрової буде Петрів (а не Петро), ІвановоїІванів, КузьминоїКузьмин і т. ін.

 б) Коли в жінки (матері) за прізвище править інший прикметник жіночого роду, то чоловіче прізвище буде той самий прикметник із закінченням чоловічого роду (для чоловіка або сина), напр.: Степова — Степовий, Чернявська — Чернявський і т. ін. — порівн. 1б.

 в) Іменникові жіночі прізвища на -а, -я залишаються без зміни, переходячи на чоловіка чи сина, напр.: Оксана Майборода Іван (чоловік чи син її) Майборода і т. ін.— пор. 1в.

 

Як відмінюються прізвища . Чоловічі прізвища з прикметниковими закінченнями на -ів, -їв, -ин, -їн відмінюються почасти як прикметники, а почасти як іменники, напр.:

 

Однина

 

Наз.

Гаврилів

Бутвин

Кл. ф.

Гаврилів

Бутвине

Род.

Гаврилова (не Гаврилового)

Бутвина

Дав.

Гаврилову (не Гавриловому)

Бутвинові

Знах.

Гаврилова (не Гаврилового)

Бутвина

Орудн.

Гавриловим

Бутвином

Місц.

при Гаврилову (або Гаврилові)

при Бутвині (або Бутвинові)

 

Множина (для всіх родів)

 

Наз. – Кл.

Гаврилови (не Гаврилові)

Бутвини́ (не Бутвині)

Род.

Гаврилових

Бутвинів

Дав.

Гавриловим

Бутвинам

Знах.

Гаврилових

Бутвинів

Орудн.

Гавриловими

Бутвинами

Місц.

при Гаврилових

при Бутвинах

 

Усі інші українські прізвища відмінюються як звичайні слова; прикметникові — як прикметники, іменникові — як іменники, напр.: Марія Петрова, у Марії Петрової, з Марією Петровою і т. ін., Іван Лободюченко, Івана Лободюченка, з Іваном Лободюченком, Іванові Петровичеві (Петровичу) Лободюченкові і т. ін.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

власні, призвіща, Клясичний правопис

Схожі матеріали