Хоча усі звикли до таких висловів, як "повільно проходить час" і "дозвольте підняти тост", слід сказати, що в них закладені помилки. Якщо йдеться про плин часу, то маємо вживати дієслово "минати", щодо тостів, то їх не можна "піднімати", "підносити", їх варто "виголошувати". Так буде українською.

Когда правильно употреблять слова "знаходитись" и "перебувати"? На первый взгляд эти слова тождественны, однако они описывают различные внеязыковые ситуации.


Яких типових помилок у звертаннях припускаються мовці? Правильно висловлене звертання свідчить про високий культурний рівень мовця, про його повагу до співрозмовника. В українській мові, на відміну від російської, є кличний відмінок. Тож вживати у формі звертання називний відмінок буде неправильно.

Каких типичных ошибок в обращениях допускают вещатели? Прави...

Усі ми часто чуємо слова "замісник" і "заступник", чи збігаються ці
іменники за своїм значенням? Варто пам'ятати, що "замісник" - людина,
яка з певних причин, тимчасово виконує чиїсь обов'язки. Часто слово
"замісник" вживають замість слова "заступник", що є неправильно,
оскільки "заступник" - це офіційна назва посади.
В...

У будь-якій мові є великий прошарок слів, що хоч і дуже подібні у звучанні, але значення мають суттєво різні. Неправильне вживання таких слів призводить до плутанини у значеннях, наприклад, дискваліфікація і декваліфікація. Дискваліфікацією називається визнання когось не гідним, або не здатним займати якусь посаду, виконувати певну роботу, крім того, це слово вживається у спортивній термінології для позбавлення права брати участь у змаганнях. Декваліфікація - втрата особою фахових знань, ...

Як тільки не називають українську грошову одиницю! І гривнА, і гривнЯ, і гривнІВ, і гривенЬ, а як правильно?


Как только не называют украинским денежную единицу! И "гривнА", и "гривнЯ", и "гривнІВ", и "гривенЬ", а как правильно?

Усі ми чули такі словосполучення: "молода дівчина", "старенький дідусь". Але чи не закралася тут помилка, - хіба буває дівчина літнього віку? Безперечно, ми розуміємо, що дівчина - це молода, неодружена особа. Правильно говорити просто "дівчина", не вдаючись до означення.

Все мы слышали такие словосочетания: "молодая девушка", "старенький дедушка". Но не зак...

Згадайте, коли вам треба залишити трамвай, тролейбус чи автобус, то запитуєте сусіда: "Ви виходите?". Ця стилістична форма вживання слова "виходите" є правильною. Виходити - залишати межі чогось. Але нерідко ми чуємо і такі дієслова: "злазити", "вилазити", "сходити". Їх вживати не можна, це є зниження стилю.

Вспомните, когда вам нужно оставить трамвай, троллей...

Чи синонімічні слова "вираз" і "вислів"? У російській мові обидва слова відтворюються однією лексемою "выражение". У сучасній українській літературній мові ці слова розрізняються за значенням. Вираз - це вияв настрою, почуттів на обличчі. До слова "вислів" можна підібрати синоніми "фраза", "мовний зворот". Коли йдеться про думку, чи міркування, слід вживати слово "вислів".