...власних назвах новішого походження німецький дифтонг еі передається через ай (яй) , дифтонг eu — через ой Айзен а х, Нойбр а нденбург, Нортг а йм; В а ...

Дифтонги au, ou передаються переважно через ау, оу аудит о рія, ауді є нція,гауптв а хта, лауре ...

Дифтонг au , ou , eu . Дифтонг au й ou передаємо через ав яв ) і ов Ав ґуст, Ав стрія, ав дито́рія, ав ...

...y (а також u німецького дифтонга eu ) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно не передаються окремим знаком: б у єр, ... Коли іншомовне е (іноді дифтонг аі ) на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення й + е , воно передається літерою є: європ е єць, європ ...

F, Ph, Th Апостроф Німецький дифтонг EI Власні призвіща Відмінювання географічних назв Імена та прізвища (прізвиська) Відмінювання прізвищ Пунктуація Тире Знак оклику (!

...надбузько поліських зустрічаються ще й дифтонги [уо], [уе], [уі], (вуол, муой, вуел, муей, вуіл, куін’ та ін.), які помітно витісняються монофтонгами, зокрема й [ÿ] (вÿл, мÿй ...надбузько поліських говірках зустрічається ще дифтонг [іе] (хміел’ та ін.); 3) давній [ѣ] як у наголошеній, так і в ненаголош. позиції заступається тепер монофтонгом [і] (сн'...

...невеликими острівними ареалами, де залишилися дифтонги, та шестичленну структуру: Boykivsky dialect2.png в якій ê розвинулося на місці о в новозакритих складах після зміни першого компонента дифтонга: порвêг (поріг), стêл і ствêл (...

Коли іншомовне е (іноді дифтонг аі ) на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення й + е , воно передається літерою є: європ е єць, європ ...

...y (а також u німецького дифтонга eu ) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно не передаються окремим знаком: б у єр, ...

...гіпо­тенуза, катет, призма, теорема, дифтонг, фонема, морфема, схема, фантазія, автономія, економія, анархізм. Крім того, з грецької мови запозичено чимало словотвірних елементів: авто , анти , мікро , макро , ...



1 2 »