Офіційне листування охоплює листи чи іншу форму кореспонденції, що надсилаються будь-яким офіційним особам від імені інших офіційних осіб.

Дотримуючись деяких традиційних і нетрадиційних правил, можна досягти подвійної мети в діловому листуванні: вирішувати проблеми співробітництва зі своїм діловим партнером і зміцнювати особисті стосунки.

1. Золоте правило ведення ділової кореспонденції – це ввічливість, тактовність, аргументованість.
2. Лист має бути лаконічним, якщо ситуація не вимагає іншого. Інформація, викладена чітко та по суті, без зайвих слів, показує, що ви не зловживаєте чужим часом й увагою, досконало...

Зараз, коли контакти ділових людей вийшли на зовсім інший професійний та міжнародний рівень, змінюють­ся також погляди на ведення листування. Це не просто важлива частина ділових стосунків, але й персоніфіка­ція партнера з його діловими й особистими якостями. Загальні протокольні вимоги до офіційного листування, метою якого є засвідчення адресатові поваги з урахуван­ням рангів між відправником і адресатом, ґрунтуються на принципах рівності, поваги та взаємної коректності.

 Початок ділового листа

Звичайно, звертання можуть бути різні. Найпоширенішими є:
- Шановний/а
- Шановний пане
- Шановна пані
- Шановні панове
- Шановні колеги

Важливо вдало сформулювати першу фразу, однак вони можуть бути дуже різними, залежно від мети та змісту листа. Першим реченням може бути:

1. Подяка:
Щиро дякуємо за…
Дуже вдячні Вам за…
Висловлюємо свою вдячність за…
Дякуємо Вам за те, що знайшли час і можливість…
Насамперед дозвольте подякувати вам за…

Завершальні речення тексту також можуть бути дуже різні — їх зміст залежить від того, про що йшлося в писті. На завершення можна, наприклад:

1.Повторити подяку, висловлену на початку чи просто подякувати за допомогу:
Ще раз дякуємо Вам …
Дозвольте ще раз подякувати Вам …
Хочемо ще раз висловити свою щиру вдячність …
Дякую за допомогу …

У діловому листуванні існує ряд загальноприйнятих правил оформлення ділового листа:

1.Службові листи пишуть на чистому бланку або ар­куші паперу лише з його лицевої сторони.

2.У міжнародній практиці писати довгі листи не прийнято, але якщо лист більше однієї сторін­ки, то в кінці аркуша треба поставити «Далі буде» («Contitued over»).

3.Кожна сторінка, крім першої, нумерується арабсь­кими цифрами.

4.Службові листи друкуються на машинці, комп’ютері, передают...

Ділові листи пишуть на бланках фірми (організації), де вже є реквізити фірми-відправника (закладу). Чим офіційніший лист, тим офіційнішим має бути стиль листа.

На конверті пишуть спочатку КОМУ, а далі КУДИ. Адреса отримувача пишеться двічі: на конверті праворуч внизу й у листі ліворуч вгорі.

Якщо конверт із прозорим віконцем, то адресу пи­шуть один раз — у лівому верхньому куті листа. При цьому лист треба скласти як належить.

Прізвище адресата пишуть з ініціалами: ...

В офіційних листах не прийнято звертатися на «ти», навіть, якщо стосунки між людьми, що займають ви­сокі пости, дуже тісні. Залежно від ступеня близькості з вашим кореспондентом можна звернутися: «Шановний Джоне» (ім’я).

Якщо в листі до німецького адресата треба звернути­ся «Дорогий п. докторе + прізвище», то до австрійського й швейцарського досить написати «Дорогий п. докторе». Після вступного звертання ставлять кому, а не знак ок­лику.

Першим враженням адресата про вас є враження, яке справляє зовнішній вигляд одержаного від вас листа, тому бездоганно оформлена ділова кореспонденція — це свідчення вашої поваги до адресата! Ваш лист і за формою, і за змістом має бути конкурентноспроможним, психологічно виваженим і з першого ж погляду викликати повагу й бажання мати з вами справу. Презентабельний конверт та бланк фірми в поєднанні з акуратністю й, навпаки, несвіжий, із загнутими кутками конверт, текст, написаний на абияко...

Дотримуючись деяких традиційних і нетрадиційних правил, можна досягти подвійної мети в діловому листуванні: вирішувати проблеми співробітництва зі своїм діловим партнером і зміцнювати особисті стосунки. 1. Золоте правило ведення ділової кореспонденції – це ввічливість, ...можна досягти подвійної мети в діловому листуванні: вирішувати проблеми співробітництва зі своїм діловим партнером і зміцнювати особисті стосунки. 1. Золоте правило ведення ...

У діловому листуванні існує ряд загальноприйнятих правил оформлення ділового листа: 1.Службові листи пишуть на чистому бланку або ар­куші паперу лише ...

У сучасному діловому листуванні прийнятним вважається також використання звання адресата чи вказівка на його професію: Вельмишановний професоре Шановний лікарю Пане вчителю Шановний пане ...

...до адресата і порушення етикету ділового листування. 2. Комплімент — це засвідчення ввічливості, яким по­чинається або закінчується лист, наприклад: Прийміть, пане Посол, запевнення в моїй високій ...

У США правила листування наслідують англійську практику, однак англійська форма «Есквайр» не вжи­вається. У США та Англії заміжні дами пишуть ім’я ...буклетів пишуть «Друкована продукція» («Ву Воок Роst») або «Printed Matter». Ділові листи пишуть на бланках фірми (...

Зараз, коли контакти ділових людей вийшли на зовсім інший професійний та міжнародний рівень, змінюють­ся також погляди на ведення листування. Це не просто важлива частина ділових стосунків, але й персоніфіка­ція партнера з його діловими й особистими якостями....види офіційної кореспонденції: а) офіційне листування між державними установами різних країн, іноземними представництвами та їх посадовими особами (ноти, меморандуми, пам’ятні записки); цей вид кореспон...

Зараз, коли контакти ділових людей вийшли на зовсім інший професійний та міжнародний рівень, змінюють­ся також погляди на ведення листування. Це не просто важлива частина ділових стосунків, але й персоніфіка­ція партнера з його діловими й особистими якостями....види офіційної кореспонденції: а) офіційне листування між державними установами різних країн, іноземними представництвами та їх посадовими особами (ноти, меморандуми, пам’ятні записки); цей вид коресп...

...ухвали, протоколи, звіти; ве­деться ділове листування. Для офіційно ділового стилю характерні такі особливості: виклад логічний, мовні засоби великою мірою стандартизо­вані, широко використовуються усталені штампи, ...

...ухвали, протоколи, звіти; ве­деться ділове листування. Для офіційно ділового стилю характерні такі особливості: виклад логічний, мовні засоби великою мірою стандартизо­вані, широко використовуються усталені штампи, ...

Листи нагадування, як і відмови, належать до неприємних і психологічно важких моментів ділового листування. Зміст листа, звичайно, буде залежати від конкретних умов співпраці партнерів — від делікатного нагадування до категоричної вимоги чи, навіть, судового ...неприємних і психологічно важких моментів ділового листування. Зміст листа, звичайно, буде залежати від конкретних умов співпраці партнерів — від делікатного нагадування до категоричної вимоги чи, навіть, судо...1 2 3 4 5 »