Я, Ю, Є Літери я, ю, є пишуться: 1. На початку слова й після голосного для позначення звукосполучень й + а, й + у, й + е: ... ЬО пишеться після приголосного для позначення м’якості приголосного перед о: всьог о , Коваль о в, Линь о в, льон, сьог о дні, сь о мий, ...

...пишуться двояко: а) З великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення установ одиничних: Укрінф о рм, Укрпрофр а да, Укоопсп і лка....як звичайні слова (без вставних звуків), пишуться малими літерами: вуз (у в у зах), загс (до з а гсу), неп (під час н е пу).

...граматиці за редакцією Булаховського цей звук позначений латиничним g, але в граматиці за редакцією Білодіда він позначений традиційним ґ]. Коли кожна інша приголосна фонема мала свою окрему літеру або позначення, комусь було зручно вилучити літеру "...

...граматиці за редакцією Булаховського цей звук позначений латиничним g, але в граматиці за редакцією Білодіда він позначений традиційним ґ]. Коли кожна інша приголосна фонема мала свою окрему літеру або позначення, комусь було зручно вилучити літеру "...

...ь сама по собі ніякого звука не позначає. Вона вживається лише для позначення м'якості приголосних: день |ден']^ мальва (Mал’ва), Луцьк [луц'к], льон [...Доленґо, Шміґельський тощо. Крім того, через букву г передається латинська літера g у таких записаних українськими ...

...офіційні знаки (зображення, предмети) чи звукові вираження, що в короткій формі виражають одну чи кілька ідей політичного, національного, історичного характеру і символізують суверенітет держави....5) монограма (сплетіння кількох початкових літер у вигляді вензеля для позначення імені, слова або вислову; схематичне ...1 2 3 4 »