Множина 1. У називному, знахідному та кличному відмінках множини іменники третьої відміни мають закінчення і в і дповіді, в і сті, ...

Множина 1. У називному та кличному відмінках множини іменники четвертої відміни мають форму на ят а (після шиплячого ат а ) й ...

У назовному відмінку множини іменники мають закінчення и, і ( ї), а ( я). И 1. и мають: а) Усі іменники чоловічого роду тверді за винятком ...Іменники, що вживаються тільки у множині: лю́ди, окуля́ри, шарава́ри, штани́, ку́ри, гу́си, ді́ти, сі́ни, са́ни, баля́си, гру́ди, же́бри, за́шпори, ма́ндри й інші, при чім и завжди ...

У родовому відмінку множини іменники мають закінчення ів ( їв), чистий пень (відсутність звукового закінчення), ей. ІВ ( ЇВ) 1. ів (після голосних та ’ їв) мають: ...Іменники, що вживаються тільки у множині: а) всі на щі: ра́дощів, мо́лодощів, клі́щі́в й под.: б) ті, що конструкцією закінчення стоять поряд із іменниками чоловічого роду: ...

...Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 1. У називному відмінку вживаються: а) Закінчення и в’ я зи, г у ...

...Знахідний відмінок У знахідному відмінку множини іменники другої відміни мають форму, однакову або з називним, або з родовим відмінком множини, причому: 1.

В орудному відмінку множини іменники мають закінчення ами ( ями), ми, има. АМИ ( ЯМИ) 1. ами і ями мають майже всі іменники всіх родів у ...випадках, що й у давальному множини перед чоловіка́ми, школяра́ми, бу́чами, гно́їщами, ягня́тами, ноча́ми, коваля́ми, косаря́ми, ті́нями, обли́ччями, тва́рями, підза́мчями... МИ 2.

...Називний відмінок У називному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення и, і ( ї), а ( я) . 1. Закінчення и мають усі іменники чол....анин ( янин), ин, їн у множині втрачають ин ( їн) болг а ри, громад я ни, ки я ни, львів’ я ни, сел я ни, тат а ...

У множині прикметникові закінчення однакові для всіх родів: Назовн. відм. і (= Клична форма) і ї Родов. відм. их іх їх Давальн. відм.... множини вживається й закінчення ії її ): до́бр ії лю́ди, си́н ії хма́ри... Про сполучення з числівниками два, три тощо Родовий відмінок ...

У знахідному відмінку множини іменники вживаються або в формі = назовному множ., або = родовому множини: по ко́н і , за теля́т а , що гу́с и , коро́в ...1 2 3 ... 12 13 »