Однина 1. У називному, знахідному та кличному відмінках однини іменники четвертої відміни мають закінчення я (після шиплячого а галчен я , голуб’ ...

Однина 1. У родовому та давальному відмінках однини іменники третьої відміни мають закінчення і в і сті, г а лузі, люб ...

...Місцевий відмінок У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення ові, еві ( єві), у ( ю), і ( ї). 1. Закінчення ові в твердій групі, еві (після ... роду мають у місцевому відмінку однини поряд із закінченнями ові, еві ( єві) й закінчення у ( ю) при б а тьку, на робітник у , на дит я ...

У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно від їхнього значення мають закінчення а, я або у, ю . 1) Іменники середн. роду в родовому відмінку однини закінчуються тільки на а (у ...

...ін , мають в орудному відмінку однини закінчення ом Бюл о вом, Д а рвіном, Ч а пліном . б) Іменники — географічні назви середн....прикметники, мають в орудному відмінку однини закінчення ом Бородін о м, Голос і євом, К и євом, Лебедин о м, Ор є хово З у євом, ...

однини неможливо. Так, напр., від таких назов часу, як рік, вік, ра́нок, родовий відм. ро́ку, ві́ку, ра́нку, але ве́чір — ве́чора....країв, річок, міст тощо родовий однини вживається то з у, ю (далеко частіше), то з а, я: з сте́пу, коло лі́су, без лу́гу, до горо́ду, край ...

У знахідпому відмінку однини іменники мають закінчення а ( я), у ( ю), або вживаються у формі назовного відмінку. А ( Я) 1.... однини ма́тір.

...Давальний відмінок У давальному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення ові, еві, єві або у, ю . 1. Закінчення ові (у твердій групі), еві (у мішаній ... роду у формі давального відмінка однини, то для уникнення одноманітних відмінкових закінчень слід спочатку вживати закінчення ові еві ( єві) , а потім — у ( ю) Симон е нкові ...

НАЗОВНИЙ ВІДМІНОК Тверді прикметники . 1. До твердих прикметників, як видно з схеми , належать, між іншим, усі прикметники на гий, кий, ...ПРИКМЕТНИКІВ В інших (непрямих) відмінках однини прикметникові закінчення такі: чолов. й ніяк. р. жіноч. р. Родов. відм. ого ої ього ьої його йої чолов. й ніяк.

У кличній формі іменники однини мають закінчення у, ю, о, е ( є). У 1. у мають іменники чоловічого роду: а) ...1 2 3 ... 12 13 »