Орудний відмінок В орудному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення ами, ями, ми . 1.

В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення ом, ем ( єм) і ям, им. 1.

В орудному відмінку однини іменники мають закінчення ом ( ем, єм), ою ( ею, єю), ю, ям ( ам).

В орудному відмінку множини іменники мають закінчення ами ( ями), ми, има. АМИ ( ЯМИ) 1.

у ю ю Орудн. відм. им ою ім ьою їм йою Місцев. відм. ому, ім ій ьому, м ій йому, їй їй Родовий відмінок ... Орудний відмінок 4. Приклади до орудного відм.: з бі ́л им , ти ́х им , си ́н ім , безкра ́ їм сте ...

Знахідний відмінок. У знахідному відмінку однини іменники першої відміни твердої та мішаної груп мають закінчення у, м’якої — ю кн и ...ю, робітн и цю, сім’ ю , статт ю . 4. Орудний відмінок.

або Родовому Орудн. відмін. ими іми їми Місцев. відм. их іх їх Назовний відмінок 1. Приклади до назовн. відм.... Орудний відмінок 5. Приклади до орудного відм.: перед бі́л ими , ти́х ими , си́н іми , безкра́ їми степа́ми, моря́ми, хма́рами Шевче́нков ими , ...

...граматичні значення: «іменник», «чоловічий рід», «орудний відмінок», «однина». Слово розумно має лише одне граматичне значення — «прислівник». Граматичне значення є обов'язко­вою ознакою слова....взагалі не йшлося б про відмінок (як у французькій мові) чи про рід (як в англійській). Саме в цьо­му й виявляється взаємозв'язок між граматичними ...

...стверджується або заперечується, вказує давальний відмінок: Василько заблудивсь. Йому було холодно й стратно (М. Коцюбинський). Плакать хочеться мені, немов ображеній дитині (В. Сосюра). Жилося Давидові ...тяжко, але весело (М. Стельмах); г) речення, у яких на предмет, про який щось ствер­джується або заперечується, вказує орудний відмінок: ф Надворі осінню пахне (Панас ...

...кружка «довкола» і кружка «родовий відмінок іменника кружбк»; боком «не прямо» і боком «орудний відмінок іменника бік»; б) іменників і звуконаслідувальних вигуків: рип «рипін­ня» (рип ...1 2 »